Uroloji check-up

Uroloji check-up

01.10.2017

1.Uroloqun müayinəsi
2.Qanın ümumi analizi
3.Sidiyin ümumi analizi
4.Uroloji USM (böyrəklər, sidik kisəsi, prostat vəzi)
5.Qanda kreatinin

Cəmi:59 azn