Keyfiyyət üzrə məqsədimiz və siyasətimiz

Biz sağlam sabahlar naminə çalışırıq....

Bizim strateji məqsədimiz bizə müraciət edən pasientlərimizin müasir tələbatına cavab verən yüksək keyfiyyətli tibb xidmətləri göstərməkdən ibarətdir.

“ATU TCK”
qabağcıl dünya təcrübəsindən və müasir tibbi texnologiyaların imkanlarından istifadə edərək, müştərilərin məmnunluğ dərəcəsini fasiləsiz yüksəltmək əzmindədir.

Bizim əsas ana məqsədimiz xalqımıza ən yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərmək, hər kəsin ən son etibar edə bilcəyi referans diaqnostika, müalicə və cərrahi mərkəzə çevrilməkdir. Bununla yanaşı yüksək səviyyədə elm-tədris proqramları həyata keçirmək, tibbi kadrların hazırlanması səviyyəsini yüksəltmək, həmçinin ixtisaslaşdırılmış tibbi təhsil və tibb elminin inteqrasiyasının təmin edilməsi üçün imkanların yaradılması, nəzəri biliklərin praktik təcrübə ilə daha sıx əlaqələndirilməsi bizim hədəfimizdir.