Elanlar

“KOLOPROKTOLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİK KONFRANS

“KOLOPROKTOLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİK KONFRANS

16.11.2022
“KOLOPROKTOLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİK KONFRANS
“KOLOPROKTOLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİK KONFRANS
“KOLOPROKTOLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİK KONFRANS