Baş Həkim

Tibb üzrə elmlər doktoru, professor Ramiz Şamil oğlu Poluxov.

 Poluxov  Ramiz  Şamil oğlu 1 may 1967-ci ildə Gürcüstan Respublikasında anadan olmuşdur. 1984-ci ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunun ( indiki Azərbaycan Tibb Universiteti) Pediatriya fakültəsinə daxil olmuş və 1992-ci ildə adlı təqaüdlə bitirmişdir.

1992-1994-cü illərdə ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrasında klinik ordinatura keçmiş, 1994-1998-ci illərdə Uşaq cərrahlığı kafedrasında baş laborant, 1998-2007-ci illərdə assistent, 2007-2017-ci illərdə dosent vəzifələrində çalışmışdır. 2019-cu ildən isə professor vəzifəsində çalışır.  Eyni zamanda 2000-2013-cü illərdə Uşaq cərrahlığı kafedranın tədris hissə müdiri, 2013-2017-ci illərdə ATU-nun Tədris Cərrahiyyə klinikasının Uşaq cərrahiyyəsi şöbəsinin müdiri olmuş, 2017-ci ildən indiyədək ATU-nun Uşaq cərrahlığı kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. 2018-ci ilin iyun ayından ATU-nun Tədris Cərrahiyyə klinikasının baş həkimidir.

 1999-cu namizədlik, 2018-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.  2010-cu ildə dosent, 2019-cu ildə professor elmi adına layiq görülmüşdür. Indiyədək 200-dən çox elmi məqalənin, 10-dan artıq tədris metodiki vəsaitin müəllifidir. 40-dan artıq Beynəlxalq konqresslərdə iştirak və məruzə etmişdir. Ayrı-ayrı illərdə ATU-nun Cərrahiyyə ixtisası üzrə problem komissiyasının üzvü və katibi, ATU-nun nəzdində Dissertasiya Şursının Aprabasiya Seminarının üzvü və sədr müavini kimi çalışmışdır.

2003 və 2009-cu illərdə Uşaqlarda laparoskopik cərrahiyyə, 2011-ci ildə Uşaq koloproktologiyası və endoskopik cərrahiyyə, 2012-ci ildə Uşaqlarda  Torakoskopik və Robort cərrahiyyəsi, 2015-ci ildə Uşaq urologiyası və andrologiyası, 2019-cu ildə Səhiyyənin Təşkili və İdarəetmə üzrə ixtisaslaşma kursları keçmişdir.

2003-cü ildən Rusiya Uşaq cərrahları assosiasiyasının, 2009-cu ildən Rusiya Cərrahlar Cəmiyyətinin və Rusiya Endoskopik Cərrahlar cəmiyyətinin,  2010-cu ildən Rusiya Pediatrlar İttifaqının üzvü, 2008-ci ildən Azərbaycan Uşaq cərrahları assosiasiyasının sədr müavinidir.