Ginekoloji check-up

Ginekoloji check-up

01.10.2017

1.Ginekoloqun müayinəsi
2.Ginekoloji USM (transvaginal)
3.Ümumi yaxma: (genital materialın mikroskopik müayinəsi)

Cəmi:52 azn