Urologİya

ATUTCK-nin Urologiya şöbəsinin yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri, müasir tibbi texnologiyanın ən son imkanları ilə təchiz edilmiş əməliyyatxana, anesteziologiya və palatalar 7 gün 24 saat ərzində Sizin xidmətinizdədir.

Hazırda Urologiya şöbəsində çalışan dosentlər, professor, tibb elmlər namizədi və fəlsəfə doktorları, uzman həkimlər tərəfindən endouroloji,laparaskopik, qadın uroloji xəstəlikləri, ümumi uroloji açıq əməliyyatlar, uroonkoloji əməliyyatlar yüksək səviyyədə müasir üsullara əsaslanaraq uğurla həyata keçirilir.

Klinikaının Əməliyyat bloku dünyada qəbul olunmuş standartlar və protokollar əsasında bütün müasir tibbi cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Bütün uroloji xəstəliklərin müayinə, müalicə və əməliyyatları yüksək ixtisaslı peşəkar həkimlər tərəfindən həyata keçirilir. Şöbəmizdə bütün palatalar monitor, süni ventilyasiya cihazı, xəstə çağırış siqnalı, mərkəzləşdirilmiş qaz və vakuum sistemləri ilə təchiz olunub. Bütün xəstələrin əməliyyatları, tibbi təqibləri, baxımları 24 saat müddətində təcrübəli həkim və tibb bacıları tərəfindən nəzarət altında olur. Bütün palatalar monitor, kondisioner, telefon, süni ventilyasiya cihazı, xəstə çağırış siqnalı, mərkəzləşdirilmiş qaz və vakuum sistemləri ilə təchiz olunub. Belə ki, bütün müalicə müddətində xəstənin ürək-damar sisteminin fəaliyyəti (arterial təzyiq,nəbz) və tənəffüs sisteminin fəaliyyəti (qanın oksigenlə tachizatı) daimi nəzarətdə saxlanılır.Yatan xəstələrə xüsusi tibb personalları tərəfindən yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərilir, həkim dietoloqun nəzarəti altında səhər, günorta, axşam yeməkləri verilir, xəstə evə buraxılanadək yüksək təcrübəli həkimlərin təqibində olurlar. Xəstəxanada icra olunan bütün əməliyyatlar zamanı keçirilən anestezioloji xidmətlər beynəlxalq standartlara cavab verir.

Mütəxəssislərimiz:

Urologiya shobesinin mütəxəssisləri:

 1. Kafedra müdiri. AMEA-nın müxbir üzvü, ə.e.x. Prof. Sudeyf İmamverdiyev
 2. Şöbə müdiri. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru  Uzman Dr. Fikrət Əhmədov
 3. Prof. Tibb elmləri doktoru Dr.İlham Əhmədov
 4. Dos. Tibb elmləri doktoru Dr.Əlimərdan Baxışov
 5. Ass. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru  Dr.Elçin Əfəndiyev
 6. Ass. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru  Dr.Rəşad Məmmədov
 7. Ass. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru  Dr.Vəfa Əbdürrəhimova
 8. Ass. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru  Dr.Rafiq Hüseynzadə
 9. Baş laborant Dr.Murad Qocayev
 10. Baş laborant Dr.Məmməd Məmmədov
 11. Uzman Dr.Vasif İsmayıl
 12. Dissertant. Dr. Mənsur Xəlilov

Urologiya şöbəsində göstərilən xidmətlər:

Kiçik əməliyyatlar:

 1. Varikoselektomiya (bir tərəfli)
 2. Açıq xaya biopsiyası
 3. Açiq xaya biopsiyası
 4. Bir tərəfli orxiektomiya
 5. Hidroselektomiya
 6. Hidroselektomiya
 7. Hidroselektomiya (iki tərəfli)
 8. Hidroselektomiya (iki tərəfli)
 9. İki tərəfli orxiektomiya
 10. İki tərəfli orxiektomiya
 11. Laparoskopik varikoselektomiya (tək tərəfli)
 12. Mikrocərrahi epididimal sperm aspirasiyası (MESA)
 13. Nefroskopiya
 14. Orxiektomiya (bir tərəfli)
 15. Orxipeksiya (iki tərəfli)
 16. Orxipeksiya (tək tərəfli)
 17. Orxofunikulektomiya (tək tərəfli)
 18. Psoas absesinin perkutan boşaldılması
 19. Qasıq eksplorasiyası
 20. Sidik axarının retroqrad kateterizasiyası
 21. Sidik axarının retroqrad kateterizasiyası
 22. Sistometriya
 23. Sistoskopiya
 24. Sistoskopiya
 25. Sistostoma traktının ləğvi
 26. Spermatoselektomiya
 27. Spermatoselektomiya
 28. Sünnət xətasının düzəldilməsi
 29. T.U.R biopsiya
 30. Tək tərəfli epididimektomiya
 31. Tək tərəfli orxofunikulektomiya
 32. Testikulyar sperm ekstraksiyası (TESE)
 33. Ureospiralın taxılması (JJ-stent)
 34. Uretral karunkulun rezeksiyası
 35. Uretral təzyiqin qrafiki
 36. Urospiralın cıxarılması
 37. Urospiralın çıxarılması
 38. Varikoselektomiya (bir tərəfli)
 39. Varikoselektomiya (iki tərəfli)
 40. Varikoselektomiya (iki tərəfli)
 41. Xayalıq hematomasının boşaldılması
 42. Xromatoqrafiya

Sidik kisəsi əməliyyatları:

 1. Açıq sistolitotomiya
 2. Perkutan sistolitotripsiya
 3. Perkutan sistostomiya
 4. Perkutan sistostomiya
 5. Sidik kisəsi şişinin açıq rezeksiyası
 6. Sidik kisəsi şişinin T.U.R-ı (2sm-dən böyük şiş)
 7. Sidik kisəsi şişinin T.U.R-ı (2sm-ə qədər)
 8. Sidik kisəsi şişinin transuretral koterizasiyası
 9. Sidik kisəsinin boynunun rezeksiyası
 10. Sidik kisəsinin divertikulektomiyası
 11. Sidik kisəsinin tikilməsi
 12. Sistektomiya
 13. Sistektomiya + urinar diversiya
 14. Sistolitotripsiya
 15. Sistosele təmiri
 16. Ureterokutaneostomiya
 17. Ureteroneosistostomiya (bir tərəfli)
 18. Ureteroneosistostomiya (iki tərəfli)
 19. Urinar diversiya
 20. Vezikovaginal fistulun təmiri

Prostat əməliyyatları:

 1. Açıq prostatektomiya
 2. Pelvik limfadenektomiya
 3. Prostat vəzinin T.U.R-ı
 4. Prostatın iynə biopsiyası
 5. Prostatın iynə biopsiyası
 6. Radikal prostatektomiya
 7. Vezikula seminalis aspirasiyası trus müşahidəsi altında

Böyrək əməliyyatları:

 1. Nefrektomiya
 2. Açıq nefrostomiya (cərrahi)
 3. Adrenalektomiya
 4. Anatrofik nefrolitotomiya
 5. Böyrək ekspluarasiyası
 6. Böyrək kistinin perkutan aspirasiyası
 7. Böyrək kistinin rezeksiyası
 8. Böyrək rentgen kistinin altında perkutan aspirasiyası - USM daxil
 9. Endopiyelotomiya
 10. Laparoskopik böyrək kistinin eksiziyası
 11. Laparoskopik piyeloplastika
 12. Nefrektomiya (laparoskopik)
 13. Nefroureterektomiya
 14. Parsial nefrektomiya
 15. Pelvik böyrəkdə nefrolitotomiya
 16. Peritonarxası absesin drenləşdirilməsi - KT altında
 17. Peritonarxası absesin drenləşdirilməsi-KT altında
 18. Perkutan nefrolitotomiya
 19. Perkutan nefrolitotomiya-mərcanvari daş
 20. Perkutan nefrostomiya
 21. Perkutan nefrostomiya
 22. Piyelonefrolitotomiya
 23. Piyeloplastika
 24. Radikal nefrektomiya
 25. Retroperitoneal abses və hematomanin boşaldılması

Ureterokalikostomiya

Uretrada aparılan əməliyyatlar:

 1. Daxili uretrotomiya
 2. Bilaterial ureter alt UC balon dilatasiyası
 3. Distansion litotripsiya - təkrar
 4. Distansion litotripsiya - uğursuz
 5. Distansion litotripsiya (ESWL)
 6. Distansion litotripsiya + perkutan nefrolitotomiya
 7. Distansion litotripsiya + ureterolititripsiya
 8. Endoskopik uretral karunkul eksiziyas
 9. Hipospadiya əməliyyatları - Magpi
 10. Hipospadiya əməliyyatları - Mathieu
 11. Hipospadiya əməliyyatları - Thersuh
 12. Proksimal hipospadiya əməliyyatları
 13. Qadın uretrasının rekonstruksiyası
 14. TOT yerləşdirilməsi
 15. Toxumatıcı kanalın T.U.R-ı
 16. Ureterolitotomiya
 17. Ureterolitripsiya
 18. Ureteroplastika
 19. Ureterorenoskopiya
 20. Ureterorenoskopiya + ureterolitotripsiya
 21. Ureteroselektomiya (açıq əməliyyat)
 22. Ureteroselektomiya eksiziyası (endoskopik)
 23. Uretra rekonstruksiyası
 24. Uretral divertikulun çıxarılması
 25. Uretral kistin çıxarılması
 26. Uretrektomiya
 27. Uretroplastika
 28. Vaqinal zolaq yerləşdrilməsi

Penis əməliyyatı:

 1. Penis protezin taxılması
 2. Dorzal vena liqasiyası
 3. Kavernozo-sponqioz şuntun qoyulması
 4. Parsial penektomiya
 5. Penis plak çıxarılması və flep təmiri
 6. Penis plikasiyası
 7. Penis protezin çıxarılması
 8. Penis qırığının təmiri
 9. Total penektomiya