Ürək-damar cərrahiyyə

Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının (ATUTCK) digər şöbələrində olduğu kimi Ürək-damar xəstəlikləri şöbəsi də 24 saat fasiləsiz olaraq əhalinin sağlamlığının qayğısına qalır.

Ürək və damar xəstəlikləri şöbəsi özündə: ümumi kardiologiya, invaziv kardiologiya və ürək- damar cərrahiyyəsini birləşdirir.

Müasir dövrdə kardioloji müayinələrin əhəmiyyəti insan həyatı üçün olduqca böyükdür. Hətta kardioloji şikayəti olmayan şəxslərə belə müayinələrdən keçməsi məsləhət görülür. Özündə hər hansı bir narahatçılıq, diskomfort hiss edənlər elektrokardioqrafiyadan, bəzi laborator müayinələr, ürək qan-damar sistemi tərəfində hansısa dəyişiklik qeyd olunursa, EXO KQ və kardiovaskulyar stress test müayinəsindən keçməlidir. Hər bir müayinə üsulu həkimə lazım olan informasiyanı verir.

Şöbədə olan kardiodiaqnostik aparatlar yüksək keyfiyyətli beynəlxalq standartlara cavab verir. Bizim şöbədə uğurla keçirilən aşağıdakı kardiodiaqnostik müayinə aparatları mövcuddur:

 • EKQ
 • Kardiovaskulyar stress test –fiziki yüklə və farmakoloji (treadmill) EKQ
 • Rəngli Doppler exokardioqrafiya
 • Transezofaqeal exokardioqrafiya (qida borusundan aparılan)
 • Fetal-exokardioqrafiya (dölün exokardioqrafiyası)
 • Stress-exokardioqrafiya
 • 24 saatlıq EKQ monitorizasiyası
 • Pediatrik exokardioqrafiya (uşaqlarda)
 • Ürək damarlarının qeyri-invaziv görüntüləməsi (kompyuter tomoqrafiya koronar angioqrafiya)
 • 24saat fəaliyyət göstərən təcili yardım kardioloji briqadası
 • 24 saat fəaliyyət göstərən ürək kateterizasiya laboratoriyası
 1. koronar angioqrafiya - ürək damarlarının invaziv görüntülənməsi,
 2. koronar angioplastika – ürək damarlarına stent implantasiyası
 3. periferik damarlarının angioqrafiya və stentləməsi : böyrək arteriya, aşağı ətrafların angioqrafiya və angioplastikası, beyin damarlarının angioqrafiya və angioplastikası 
 4. müvəqqəti və daimi kardiostimulyator və cihaz implantasiyası (VVİ, DDD-R, CRT-D, AİCD)
 5. Anadangəlmə ürək qusurlarının qapalı yolla müalicəsi (valvuloplastika,ASD,VSD,PDA bağlanması)

İixtisaslı həkimlər kompleks müayinə apararaq,xəstənin səhhəti haqqında dolğun informasiya əldə edir, dəqiq diaqnoz qoyulduqdan sonar xəstəyə tam və düzgün müalicə sxemi təyin edirlər.

İnvaziv kardiologiya bölməsində angioqrafiya müayinələri, həmçinin anadangəlmə və qazanılmış ürək qüsurlarında ürək boşluqlarının kateterizasiyası müayinələri aparılıb. Təcili yardım xidmətinə infarkt keçirmiş xəstələr müraciət etdikdə birbaşa olaraq müdaxilə edilib, tutulmuş damarın açılması təmin edilir.

24 saat fəaliyyət göstərən Angioqrafiya laboratoriyasında xəstələri aşağıdakı prosedurlar aparılır: damarlara balon, stentin qoyulması (dərmansız və ya dərmanlı), müvəqqəti və daimi kardiostimulyatorların implantasiyası kimi müalicəvi proseduralar müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir.

Klinikanın ürək-damar cərrahiyyə şöbəsində əməliyyatlar müasir metodlarla, yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Xəstəxanamızda ən müasir texnika və aparatlarla təchiz olunmuş 18 əməliyyat bloku, 23 çarpayıdan ibarət anesteziologiya və reanimasiya şöbəsi fəaliyyət göstərir. Bütün xəstələrin əməliyyatları,tibbi təqibləri, baxımları 24 saat müddətində təcrübəli həkim və tibb bacıları tərəfindən müşaidə olunmaqdadır. Bütün palatalar monitor, kondisioner, telefon, süni ventilyasiya cihazı, xəstə çağırış siqnalı, mərkəzləşdirilmiş qaz və vakuum sistemləri ilə təchiz olunub. Belə ki, bütün müalicə müddətində xəstənin ürək-damar sisteminin fəaliyyəti (arterial təzyiq,nəbz) və tənəffüs sisteminin fəaliyyəti (qanın oksigenlə tachizatı) daimi nəzarətdə saxlanılır.Bütün xəstələrin əməliyyatları,tibbi təqibləri, baxımları 24 saat müddətində təcrübəli həkim və tibb bacıları tərəfindən nəzarət altında olur. Yatan xəstələrə xüsusi tibb personalları tərəfindən yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərilir, həkim dietoloqun nəzarəti altında səhər, günorta, axşam yeməkləri verilir, xəstə evə buraxılanadək yüksək təcrübəli həkimlərin təqibində olurlar. Klinikada demək olar ki, ürək-damar sisteminin bütün növ cərrahi əməliyyatlar təcrübəli peşəkar həkimlər tərəfindən uğurla həyata keçirilir. Xəstəxanada icra olunan bütün əməliyyatlar zamanı keçirilən anestezioloji xidmətlər beynəlxalq standartlara cavab verir.

Klinikamızın ürək –damar şöbəsində aşağıdakı xidmətlər göstərilir.

Diaqnostik xarakterli xidmətklər:

 1. Sağ və sol ürək kameralarının kateterizasiyası
 2. Döş qəfəsi aortoqrafiyası
 3. Karotis angioqrafiya iki tərəfli
 4. Katerizasıya+koronar angioqrafiya
 5. Koronarangioqrafiya (selektivsağ-solkoronar)
 6. Koronarangioqrafiya+bypass kontrolu
 7. Periferik angioqrafiya (iki tərəfli)
 8. Periferik angioqrafiya (tək tərəfli)
 9. Qarın aortoqrafiyası
 10. Renal angioqrafiya
 11. Sağ və sol ürək kameralarının katerizasıyası (5 yaşa qədər)
 12. Serebral angioqrafiya
 13. Swan-ganzkateterinintətbiqedilməsi

Müalicə məqsədli xidmət:

 1. Perkutantranslyuminalkoronar anqioplastika(PTKA)(tək damar)
 2. ASD
 3. Atrial/ventrikulyar lead repozisiyası
 4. Balon atrial septostomiya
 5. Biventrikulyar İCDtaxılması
 6. Daimi peysmeykerin təmiri
 7. Elektrofiziolojimüayinə
 8. Elektrofiziolojimüayinə+RFablatsiya
 9. İki boşluqlu daimi pacemaker taxılması
 10. İmplant Loop Recorder taxılması
 11. Kardioversiya elektrik
 12. Karotis angioplastika tək tərəfli
 13. Kəskinkoronarsindromdaperkutantransluminalkoronar angioplastika
 14. Koronar aorta-venoz fistul okluziyası 
 15. Pacemaker və ya İCD cibinin reviziyası
 16. PDA-nıninvazivyollabağlanması
 17. Periferik angioplastika
 18. Periferikdamarlarda PTKA vəstenttaxılması(tək damar)
 19. Perkutanbalonvalvuloplastika:pulmonar kardioqrafiya daxil
 20. Perkutanintraaortik balontətbiqedilməsi
 21. Perkutanmitralbalonvalvuloplastikası
 22. Peysmeykerin taxılması (daimi)
 23. Peysmeykerin taxılması (müvəqqəti)
 24. PTKA(əlavə hərdamar)
 25. PTKA daxilində və stent tətbiq edilməsi (əlavə damar)-paket
 26. PTKAvəstent(əlavə hərdamar)
 27. PTKAvəstenttətbiq edilməsi(tək damar)
 28. RFablatsiya
 29. Təkboşluqludaimipacemaker
 30. Tək boşluqlu İCD taxılması
 31. VSD 
 32. Xronik total okluziyanın retroqrad yolla açılması (retrograd angioplastika)

Açıq Ürək-damar əməliyyatları:

 1. Aorta-koronar şuntlama əməliyyatı 
 2. Anadangəlmə ürək qüsurları
 3. Anadangəlmə ürək qüsurları (orta riskli)
 4. Anadangəlmə ürək qüsurları (yüksək riskli)
 5. Aorta disseksiyası
 6. Aorta qapağının protezləşdirilməsi
 7. Aorta qapağının protezləşdirilməsi (orta riskli)
 8. Aorta qapağının protezləşdirilməsi (yüksek riskli)
 9. Aorta qapağının tamiri (David Prosedürü)
 10. Aorta-koronar şuntlama əməliyyatı + bir qapaq protezleşdirilmesi
 11. Aorta-koronar şuntlama əməliyyatı + iki qapaq protezleşdirilmesi
 12. Aorta-koronar şuntlama əməliyyatı (yüksek riskli) + bir qapaq protezleşdirilmesi
 13. Aorta-koronar şuntlama əməliyyatı (yüksek riskli) + iki qapaq protezleşdirilmesi
 14. Aorta-koronar şuntlama + Mitral qapaq plastikası
 15. Aorta-koronar şuntlama + Post MI VSD tamiri
 16. Aorta-koronar şuntlama (yüksək riskli)
 17. Aorta-qapaq + Assendan aorta əməliyyatı
 18. Aorto-koronar şuntlama + LV anevrizması tamiri
 19. Aorto-koronar şuntlama (orta riskli)
 20. ASD-qulaqcıqlararası çəpərin qüsurunun aradan qaldırılması
 21. Benthall əməliyyatı (Asedan aorta qrefti +qapaq protezləşdirilməsi + koronar implant)
 22. Ciddi sol disfunksiyası olan aort qapaq əməliyyatı
 23. Ciddi sol disfunksiyası olan aorta-koronar şuntlama
 24. Ciddi sol disfunksiyası olan mitral qapaq əməliyyatı
 25. Çıxan aortanın protezləşdirilməsi
 26. İki qapaq protezləşdirilməsi və ya təmiri əməliyyatı (orta riskli)
 27. İki qapaq protezləşdirilməsi və ya təmiri əməliyyatı (yüksek riskli)
 28. İki qapaq protezləşdirilməsi (normal)
 29. Kompleks anadangəlmə ürək qüsürları (ciddi risk)
 30. Mediastinal şişin ekstripasiyası
 31. Mediastinal şişin ekstripasiyası (ciddi riskli)
 32. Mitral qapağının protezləşdirilməsi (orta riskli)
 33. Mitral qapağının protezləşdirilməsi (yüksek riskli)
 34. Mitral qapağın plastikası (normal sol mədəcik funksiyaları ilə)
 35. Mitral qapağın protezləşdirilməsi
 36. Parsial Atrio - Ventrikulyar kanal defekti
 37. Post Mİ VSD əməliyyatı (orta riskli)
 38. Post Mİ VSD əməliyyatı (yüksək riskli)
 39. Pulmonar trombo-embolektomiya əməliyyatı
 40. Pulmonar valvulyar və (və ya) infundibulyar stenoz
 41. Qapaq protezləşdirilmə əməliyyatı
 42. Qapaq protezləşdirilmə əməliyyatı (orta riskli)
 43. Qapaq protezləşdirilmə əməliyyatı (yüksək riskli)
 44. Qısa müddətli,süni qan dövranı ilə aparılan az riskli açıq ürək əməliyyatı,məs: ürək daxili miksoma,tromb və digər yad cisimlərin
 45. Tetrado Fallo
 46. Ürək şişlərinin çıxarılması
 47. Ürək şişlərinin çıxarılması (yüksək riskli)
 48. VSD-mədəcik. çəpər qüsur. arad qaldır (orta risk)
 49. VSD-mədəciklərarası çəpərin qüsurunun aradan qaldırılması
 50. VSD-mədəciklərarası çəpərin qüsurunun aradan qaldırılması (ciddi riskli)

Qapalı ürək əməliyyatları:

 1. PDA
 2. Aorta koarktasiyası
 3. Aorta koronar şunt (Beating heart)
 4. Aorta pulmonar şunt
 5. Döş qəfəsi deformasiyasının sümük plastikası
 6. Əməliyyatdan sonra sternumdan sim çıxarılması
 7. Ekspoloarativ torakotomiya
 8. İntrakardiyak kateter taxılması (kateter xaric)
 9. Perikardiektomiya 
 10. Perikardiektomiya (ciddi riskli)
 11. Sternum subksifoidal perikardsentez
 12. Toraks boşluğunun drenləşdirilməsi (bir tərəfli)
 13. Toraks boşluğunun drenləşdirilməsi (iki tərəfli)
 14. Yenidoğulmuşlarda anadangəlmə ürək qüsurlarının qapalı əməliyyatı

PAKEMAKERLƏR:

 1. Peysmekerin taxılması (müvəqqəti)
 2. Peysmekerin taxılması (daimi)
 3. AİCD (kardio-defibrilyator) implantasiyası
 4. CRT (resinxronizasiya) müalicəsi
 5. CRT-D (resinxronizasiya+defibrilyator implantasiyası) müalicəsi
 6. Daimi pacemaker qeneratorunun dəyişdirilməsi
 7. Daimi peysmekerin təmiri