Əməliyyatlardan görüntülər

Qalxanabənzər vəzin əməliyyatları qansız “ligasure” cihazı ilə icra olunur.

Qalxanabənzər vəzin əməliyyatları qansız “ligasure” cihazı ilə icra olunur.

15.09.2015

Fəaliyyətimiz:

-Qalxanabənzər vəzin xəstəlikləri
-Qalxanabənzər ətraf vəzin xəstəlikləri 
-Böyrəküstü vəzin cərrahi xəstəlikləri
-Açıq və laporaskopik cərrahiyyə
-Düyünlərin incə iynə ilə Aspirasion biopsiya üsulu
-Düyünlərin radiofreksasla ablasiyası
-Düyünlərin əməliyyatsız skleroterapiyası

“Radiotezlikli dalğalarla qalxanabənzər vəzin düyünlərinin destruksiyası” üsulu ilə kəsik aparılmır, narkoz verilmir, xəstə daimi dərman qəbulundan azad olur. Xoş xassəli, toksikli solitar düyünlərdə aparılır.

RD destruksiyası:
Xoşxassəli və toksikli solitar düyünlü zobda, təkrar əməliyyat riski yüksək olan əməliyyatdan imtina edən xəstələrdə göstərişdir.
İncə iynə aspirasion biopsiya-son zamanlarda əsasəndə qalxanabənzər vəzi düyünlərinin müalicəsinin planlaşdırılmasında əsas rola sahib diaqnostika üsullarından biridir.