Əməliyyatlardan görüntülər

ATU-nin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında yeni bir uğura imza atdıq

ATU-nin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında yeni bir uğura imza atdıq

06.07.2014

ATU-nin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında yeni bir uğura imza atdıq. Ağız dibi nahiyənin karsinoması ilə olan xəstədə (T4) şişin çənə sümüyü seqmenti ilə birlikdə rezeksiyası, bilateral boyun diseksiyası və ağız dibi nahiyədəki defektin incik sümüyü-əzələ-dəri sərbəst damar ayaqcıqlı fleplə aradan qaldırılması əməliyyatı icra edildi.
Xəstədə iki briqada əməliyyat işləyib :
I briqada - Ağız və üz-çənə cərrahları ağız dibi nahiyənin şiş toxumasını çənə sümüyü seqmenti ilə birlikdə rezeksiya etdilər. Xəstəyə boyunun hər iki tərəfində "Elektiv limfa diseksiya" əməliyyatı icra olundu.
II briqada- Rekonstruktiv cərrah sol aşağı ətrafda incik sümüyünün sərbəst damar ayaqcığı ilə birlikdə, dəri-əzələ-sümük flepi şəklində hazırladı, sərbəst damar ayaqcıqlı fibula flepi çənə deffektinə və ağız dibi nahiyə defektinə uyğunlaşdırıldı və damarları üz arteriya və venasına tikildi (anastomoz qoyuldu). Xəstənin çənə sümüyü və dilaltı nahiyəsi bərpa olundu.
Cərrahi heyətimizə - Ağiz və üz-çənə cərrahiyyəsi şöbəsinınin müdiri TFD Dr. Məhəmməd Davudova, Üz-çənə cərrahı Dr.Cahid Məmmədova, Plastik Estetik Cərrah, Uzman həkim Araz Salmanova, cərrah-rezidentlərimiz Dr.Farinaz İrannejada, DR.Kənan Əmirəliyevə, əməliyyat bloku işçilərinə və anestezioloji-reanimasion briqadaya dərin təşəkkürlər , xəstəmizə isə tezliklə şəfalar diləyirik.!

ATU-nin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında yeni bir uğura imza atdıq
ATU-nin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında yeni bir uğura imza atdıq
ATU-nin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında yeni bir uğura imza atdıq
ATU-nin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında yeni bir uğura imza atdıq
ATU-nin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında yeni bir uğura imza atdıq
ATU-nin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında yeni bir uğura imza atdıq
ATU-nin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında yeni bir uğura imza atdıq
ATU-nin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında yeni bir uğura imza atdıq