Əməliyyatlardan görüntülər

Ağız karsinoması

Ağız karsinoması

20.01.2013

Xəstəyə ağız dibi nahiyəsi selikli qişasının karsinoması diaqnozu qoyulub və kliniki radioloji müayinədə boyunda limfadenopatiya aşkar edilib. Xəstədə ağız dibi nahiyənin rezeksiyası ipsilateral radikal boyun diseksiyası və ağız dibi nahiyədə əmələ gələn postrezeksion defektin dəri-böyük döş əzələsi (m.pectoralis major) flepi ilə aradan qaldırılması əməliyyatı icra edilib.

Op. Dr Məhəmməd Davudov DMD, PhD

Ağız karsinoması
Ağız karsinoması