Xəbərlər

Klinikamızda növbəti uğurlu əməliyyat - Benthall əməliyyatı həyata keçirildi.

Klinikamızda növbəti uğurlu əməliyyat - Benthall əməliyyatı həyata keçirildi.

28.01.2015

Klinikamızın Ürək-damar cərrahiyyə şöbəsində Dr. Mirəli Məcidov tərəfindən növbəti əməliyyat - Benthall əməliyyatı uğurla həyata keçirildi.
Xəstə döş sümüyü arxasında, sol qola və kürəyə yayılan kəskin yandırıcı, göynədici xarakterli ağrı, eyni zamanda, başgicəllənmə və ürək döyüntüsü şikayətləri ilə təcili tibbi yardım maşını ilə ağır vəziyyətdə ATU-nun Tədris Cərrahiyə Klinikasına hospitalizə edildi. Xəstə şöbəyə daxil olduqdan dərhal sonra ətraflı laborator və instrumental müayinələrdən keçirildi. Aparılan müayinələr nəticəsində xəstədə De Bakey tip lll (Stanford tip B) aorta disseksiyası və qalxan aortada və aorta gövsündə ən qalın yerində 17 mm intramural hematoma diaqnozu qoyuldu və Benthall əməliyyatı qərarı verildı. 
Benthall əməliyyatı zamanı-ÜAA medial sternotomiya aparıldı.Heparin vuruldu.Perikardiotomiya aparıldı.Kanülyasiya olundu.CDBtotal hipotermiya T-270C.ASQK-lə ürək arrest olundu.Aortotomiya olundu.kardioplegiya selektiv şəkildə göndərildi.Aorta qapaqlarına baxış zamanı degenerativ və leftləri boşalmış kimi görüldü.Aorta qapaqları kəsildi və yerinə mexaniki qapaq (25N Medtronik,mexanik kapak) implantasiya edildi. Koronar damarları aortadan ayrıldı 28 N və desekə olunduğuna görə braxiosefal damarlara qədər kəsilərək çıxarıldı,yerinə PTFE qreft (28N Dacron GREFT) implantasiya edildi. Boşluqlardan hava çıxarıldı.TSA-35. Xəstə isindi AF ritmində. (Yeni qreftin qanama kontrolu olundu. RV pace teli qoyuldu. Pompadan inotrop dəstəyi (Noradrenalin və Dopamin) çıxarıldı. Dekanülyasiya. Drenajlar qoyuldu.Sternum telləndi.Yara qat-qat tikildi. Əməliyyat uğurla başa çatdı. Hazırda xəstənin vəziyyəti stabildir. Xəstəyə lazımi məsləhət və təyinat verilərək yaxşılaşma ilı evə yazıldı.