Bizim həkimlər

Baş laborant Vəfa İskəndərli

Baş laborant Vəfa İskəndərli

İxtisas: Oftalmoloq
Vəzifə: Baş laborant
Şöbə: Oftalmologiya
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1991-1997 Oftalmologiya Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2007-2012 BAŞ HƏKİM KONSULTANT FUVİA OPTİK ŞƏBƏKƏSİ Bakı
2010-2017 Baş laborant ATU,Oftalmologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2010 TOD 44 ULUSAL KONGRESİ Antalya/Türkiyə
2010 MODERN APPROACHES OF FİTTİNG SOFT CONTACT LENSES. DİAGNOSİS AND TREATEMENT OF CONTACT LENS RELATED COMPLİCATİONS. TORİC LENSES Bakı
2015-2016 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС И СТАЖИРОВКА ПО АППАРАТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, КОСОГЛАЗИЮ И ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ Kiyev/Ukrayna
2017 OKÜLER YÜZEY,KORNEA HASTALİKLARİ VE CERRAHİSİ REFRAKTİF CERRAHİ (FEMTOLASİK, LASİK, LASEK, PRK, FAKİK İOL) İstanbul/Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
ADMINSRATION OF CEREBRUM COMPOSITUM AND PLACENTA COMPOSITUM PREPARATIONS BY PATIENTS SUFFERING FROM MEDIUM MYOPIA KULIYEVA S.A, ALLAHVERDIYEV R.M, ALIKHANOVA, S.A, KULIYEVA E.I, ISKƏNDƏRLİ V.B PROF.T.Ə ƏLİYEVİN 90 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ KON-FRANSİN MATERİALLARİ BAKİ 2011 S 214-215
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНЗ ПРИ ПРЕС-БИОПИИ И ГИПЕРМЕТРОПИИ ИСКЕНДЕРЛИ В.Б Ə.ƏLİYEVİN 115 İLLİK YUBİLİYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ ELMİ KONFRANS MATERİALLARİ SƏH 325
КОРРЕКЦИЯ ПРЕСБИОПИИ ПРОГРЕССИВНЫМИ СТЕКЛАМИ ИСКЕНДЕРЛИ В.Б ÜMNİSƏ SÜLEYMAN QİZİ MÜSABƏYOVANİN 110 İLLİK YÜBİLEYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ KONFRANSİN MATERİALLARİ SƏH 77
ЛЕЧЕБНЫЕ МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ РОГОВИЦЫ В.Б.ИСКЕНДЕРЛИ, С.Т АЛИЕВА А.М. АБДУЛЛАЕВА А.Ф. ВЕРДИЕВА ÜMNİSƏ SÜLEYMAN QİZİ MÜSABƏYOVANİN 110 İLLİK YÜBİLEYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ KONFRANSİN MATERİALLARİ SƏH 99
Qurum
TÜRKİYƏ CÜMHÜRİYYƏTLƏRİ OFTALMOLOJİ DƏRNİYİ (TCOD)