Bizim həkimlər

T.E.D/Professor Rauf Ağayev

T.E.D/Professor Rauf Ağayev

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Akademik M.A.Topçubaşov adına ECM-nin Direktoru
Şöbə: Ümumi cərrahiyyə
Xarici dil bilikləri: Ing,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1976-1982 Cərrah Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1982-1983 Həkim-interna 5 №- li klinik xəstəxana Bakı
1983-1985 Həkim-cərrah Abşeron r-nu MKX Bakı
1985-1989 Həkim-cərrah Azərb.SSR Səh.Naz-nin M.A.Topçibaşov ad.Klinik və eksperimental cərrahiyyə üzrə ETİ Bakı
1986-1989 Həkim-cərrah "Cərrahiyyə” ixtisası üzrə aspirantura Bakı
1989-1990 Kişik elmi-işçi Azərb.SSR Səh. Naz-nin M.A.Topçibaşov ad.Klinik və eksperimental cərrahiyyə üzrə ETİ Bakı
1990-1997 Böyük elmi işçi Qastroenterologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu Bakı
1997-2006 Azərbaycan Tibb Universitetinin II cərrahi xəstəliklər kafedrasının assistenti, daha sonra dosent və 2007-ci ildən professoru Bakı
2006-2012 Müdir müavini Azərb.Respub.Səhiyyə Nazirliyinin Kadrlar,Elm və təhsil şöbəsi Bakı
2012-2016 Direktorun müavini və baş həkim Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzi Bakı
2017-2018 Direktorun müalicə işləri üzrə müavini- baş həkim Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikası Bakı
2018-h/h Direktor Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi-Cərrahiyə Mərkəzi Bakı
Müddət Adı Yer
Xaricdə keçirilən 23 Beynəlxalq Konqress və konfransda elmi məruzələrlə çıxış edib.2000-ci ildə İtalyanın Piza şəhərində Avropa ölkələrinin Cərrahi Sammiti tərəfindən keçirilən IV Konqresdə təqdim etdiyi elmi işi xüsusi mükafatla təltif olunub.
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Antibiotic susceptibility of biliary tracts microflora in patients with obstructive jaundice Musayev B.V., Cəfərli R.E. Qasımov R.Ş. XII Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastro-enterologiya Konqresinin Materialları 2011 Bakı
Use of ozone therapy in the complex treatment of purulent cholangitis and obstructive jaundice and results its recovery T.A.Allazov, E.A.Aliyeva,R.O.Shahbazov XII Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastro-enterologiya Konqresinin Materialları 2011 Bakı
Surgical treatment of iatrogenic injuries of the bile duct during cholecystectomy Cəfərli R.E. VI Hepatoqastroenteroloji Kongresi, Gazimagusa, Сyprus September 2012
Morfological changes in the perifocal zone of liver in its hydatid injuries Musayev B.V., Cəfərli R.E. XII Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastro-enterologiya Konqresinin Materialları 2011 Bakı
Use of ozonetherapy for the prevention of complications after liver echinococcectomy R.M.Agaev, B.V.Musayev, R.E.Jafarli VI Hepatoqastroenteroloji Kongresi, Gazimagusa, Сyprus September 2012
Наш опыт интраартериальной трансплантации мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток при лечении цирроза печени осложненного портальной гипертензией Агаев Р.М., Попандопуло А.Г. Вестник экстренной медицины, №4, 2014, с. 62-66
Тּраּнсּпּлаּнтаּцּиּя боּлּьּноּму цּиּрּроּзоּм печеּнּи аутоּлоּгּичесּкּих меּзеּнхּиּмаּлּьּнּых муּлּьтּиּпотеּнтּнּых стּвоּлоּвּых кּлетоּк в собстּвеּнּную печеּночּную аּртеּрּию с поּмоּщּью аּнּгּиоּгּрафּиּи Агаев Б.А.. Агаев Р.М., Попандопуло А.Г. Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, №1, 2016, c. 51-55
302 elmi məqalənin, 11 səmərələşdirici təklifin müəllifi ;4 tibb üzrə fəlsəfə doktoru və 1 tibb elmləri doktoru hazırlayıb.
Qurum
Beynəlxalq Avrasiya Cərrah və Qastroenteroloqlar Cəmiyyətinin genel katibi
Cərrahiyyə ixtisası üzrə dissertasiya işlərinin aprobasiya şurasının sədri
Azərbaycan Cərrah və Qastroenteroloqlar Cəmiyyətinin
Azərbaycan Tibb Müəssisələri Assosiasiyanın sədri
Azərbaycan Cərrah və Qastroenteroloqlar Cəmiyyətinin məsul katibi
“Hepatoqastroenterology”(Almaniya), “Вестник экстренной хирургии” (Узбекистан), “Evroasian Journal of gastroenterolojy” (Yaponiya, Hindistan), “Актуальные вопросы медицины” (Россия) və “Cərrahiyyə” jurnallarının rəyasət heyətinin üzvü.