Bizim həkimlər

Assistent Yasmin Rüstəmova

Assistent Yasmin Rüstəmova

İxtisas: Kardioloq
Vəzifə: Assistent
Şöbə: İnvaziv kardiologiya
Xarici dil bilikləri: İng,Rus,Alman,Italyan
Müddət İxtisas Adı Yer
1999-2005 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
2005-2006 Kardioloq Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutu Bakı
2007-2009 Kardioloq Rusiya Federasiyası Prezidentin yanında Elmi-Tədris Mərkəzi Moskva/Rusiya
2012 Kardial KT Monzino Kardioloji Mərkəzi Milan/İtaliya
2012-2013 Kardiovaskulyar MRT Milli Tədqiqat Mərkəzi Pisa/İtaliya
Müddət Vəzifə Adı Yer
2007-2014 Baş laborant Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
2014-2016 Assistent Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
2008-2009 Assistent-həkim Mərkəzi Klinik Xəstəxana Bakı
Kardioloq ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikası Bakı
Müddət Adı Yer
2013 Elisabeth Krankenhaus, Kardiak MRT Essen/Almaniya
2014 Kardiovaskulyar MRT (SCMR Level I ) Kral Kollec,London/Böyük Britaniya
2015 3D EchoCG İntensiv kursu Padova/İtaliya
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Патогенез, клиника и диагностика коронарного синдрома Х Рустамова Я.К., Алехин М.Н., Сальников Д.В., Сидоренко Б.А., Азизов В.А. Кардология-2008-Т.48№11, с. 74-78
Значение стресс-эхокардиографии у больных с неизмененными коронарными артериями Рустамова Я.К., Алехин М.Н., Сальников Д.В., Сидоренко Б.А., Азизов В.А. Кардология-2008-Т.48№12, с. 4-9
Альтернативный ишемический каскад Рустамова Я.К., Азизов В.А. Prof. Z.A. Zeynalovanın anadana olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransının materialları, Baki 2008, s. 114-117
Роль стресс-эхокардиографии с физической нагрузкой в диагностике больных с коронарным синдромом Х Рустамова Я.К., Азизов В.А. Sağlamlıq 2009 № 2, s. 198 - 203
Микроваскулярная стенокардия и ишемический каскад Рустамова Я.К., Азизов В.А. Sağlamlıq 2009 №3, s. 18 -22
Cəmi: 9 elmi iş və məqalənin müəllifidir
Qurum
Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin Maqnit Rezonans Qrupun rəhbəri
Avropa kardiologiya Cəmiyyətinin Kardiovaskulyar Görüntüləmə qrupunun üzvü