Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Assistent Aybəniz  Abdullayeva

T.Ü.F.D/Assistent Aybəniz Abdullayeva

İxtisas: Oftalmoloq
Vəzifə: Assistent
Şöbə: Oftalmologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1987-1993 Oftalmologiya Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2008-2009 Baş laborant ATU,Oftalmologiya kafedrası Bakı
2009-2016 Assistent ATU,Oftalmologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2009 Beynəlxalq Türk Oftalmoloji Birliyinin 43-cü Kongresi, «Oftalmologiya və sanat» TOD Antalya/Türkiyə
2010 Beynəlxalq Türk Oftalmoloji Birliyinin 43-cü Kongresi, «Oftalmologiya və rəsm» TOD Antalya/Türkiyə
2011 Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun nəz­dində «Pedaqogika» ixtisas artırma kursu Bakı
2012 Türk Cümhuriyyətləri Oftalmoloji Dərnəyinin Beynəlxalq Sempo­ziumu İstanbul/Türkiyə
2012 WOC-2012, XXXIII İnternational Congress of Ophthalmology, 12 MEACO İnternational Congress (middle east Africa council of Ophthalmology) Abu-Dhabi/United Arabic Emirates
2016 WOC-2014, XXXIV İnternational Congress of Ophthalmology, 29 Asia-Pacific Academy of Ophthalmology APAO 2014. 118 – meeting of the Japanese Ophthalmological Society Tokio/Yaponiya
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Azerbaycan populyasyonunda kera­tokonus hastalarında HLA-antigen­le­rinin öğrenilmesi. TOD 44. Ulusal konqresi. Pasha Musayev Galbinur, Aysel Galbinur TOD-44, Ulusal Konqresi. Sözel bildiri, Beldibi, Antalya, 2010, s.129
Azerbaycanda keratokonus hastalarının İmmun statüsünün değerlendirilmesi Sariya Guliyeva, Aysel Galbinur TOD-44, Ulusal Kon­qresi. Poster bildiri, Beldibi, Antalya, 2010, s.366-367
Влияние актипола при локальном введении на иммунологические показатели сыворотки крови больных кератоконусом П.И.Мусаев Галбинур, С.Т.Алиева, С.А.Кулиева, В.Б.Искендерли, С.И.Акперова ХVII Междуна­род­ный конгресс по реа­билитации в меди­цине и иммуно­реа­би­­ли­тации, В все­мир­ный форум по астме и рес­пи­раторной аллергии, Нью-Йорк, США, 21-24 апреля, 2012, Журнал Аллергология и иммунология, том 13 № 1. стр. 95
Изучение генов главного комплекса гистосовместимости (HLА) у больных кератоконусом в Азербайджанской популяции П.И.Мусаев Галбинур, С.Т.Алиева, В.М.Мамедова, А.П.Галбинур, В.Б.Искендерли ХХ Всемирный конгресс по реаби­литации в медицине и иммунореабилитации. VII Всемирный форум по астме и респираторной аллергии, 26-29 апреля, 2014 г. Журнал Аллер­го­ло­гия и иммунология, №2, том 15, Нью-Йорк, США, с.148-149
52 elmi işin müəllifidir
Qurum
Azərbaycan Oftalmoloji Cəmiyyəti
Türk Oftalmoloji Cəmiyyəti