Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Dossent Aysel Qəlbinur

T.Ü.F.D/Dossent Aysel Qəlbinur

İxtisas: Oftalmoloq
Vəzifə: Dossent
Şöbə: Oftalmologiya
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1995-2001 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2002-2007 Baş laborant ATU,Oftalmologiya kafedrası Bakı
2007-2015 Assistent ATU,Oftalmologiya kafedrası Bakı
2015-2017 Dossent əvəzi ATU,Oftalmologiya kafedrası Bakı
2017 Dossent ATU,Oftalmologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2003-2004 “Buynuz qişa patologiyalarında rekonstruktiv cərrahiyyə” ixtisasartırma, elmi iş ET göz xəstəlikləri İnstitutu, RTEA, Moskva
2008 Avropa Oftalmologiya Cəmiyyəti “2008ci il Təhsil Qrantı” “Mörfilds Göz klinikası”, İngiltərə, London
2008 Avropa Oftalmologiya Cəmiyyəti “2008ci il Təhsil Qrantı” “St. Erik Göz Klinikası”, İsveç, Stokholm
2011 “Ümumi oftalmologiya, Pediatrik oftalmologiya, terapevtik və cərrahiyyə üzrə” ixtisasartırma kursu TC Sağlık Bakanlığı Ankara Elmi Tədqiqat Tədris Xəstəxanası
2015 “Görmənin kontakt və eynək korreksiyası” klalifikasiya kursu Akad. Fyodorov S.N. adına Gözün Elmi-texniki Mikrocərrahiyyə kompleksi, Moskva.
Adı Müəllif(lər) Nəşr
The antioxidant effect of topical PABA in rat cornea and lens co-authors S.A. Akberova, P.I. Musaev et. al. XIII congress of the Europian society of ophthalmology. – Istanbul, June, 2001. – P.125
Состояние кровоснабжения пе-реднего отрезка глаза при фа-коэмульсификации незрелой осложненной катаракты на фоне оперированной открытоугольной глаукомы с нормальным внутриглазным давлением со авторы Гаджиева С.А., Керимов К.Т., Мамедзаде А.Н., Тахирли У.А. 5-й Съезд Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Сборник тезисов. – Москва, 2007. – стр.237.
Парааминобензойная кислота (Актипол ®) как регулятор активности транспортных аденозинтрифосфатаз в роговице Гальбинур A.П. Azərbaycan Tibb jurnalının Akademik Zərifə xanım Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılışı. - Bakı, 2008 - № 2.- s. 80-86.
Ekzotropyalarda konvansiyonel cərrahi seçimi edilməlidir Qəlbinur A.P. Türk Cumhuriyyəti Oftalmoloji Cəmiyyətinin 46cı Konqresi. Türkiyə. Noyabr 6-10, 2013.
Изучение генов главного комплекса гистосовместимости (HLA) у больных кератоконусом в Азербайджанской популяции. со авторы Abdullayeva A.M., Musayev P.İ., Aliyeva S.T., Mammedova V.M., İsgenderli V.B. XX Всемирный конгресс по реабилитации в медицине и иммунореабилитации, Нью-Йорк, США. Журнал Аллергология и иммунология. – 26-29 апреля, 2014 г. – №2, том 15. – с.148-149.
Анализ данных кератотопографии при средних стадиях кератоконуса со автор Мусаев П.И. Международный научно-исследовательский журнал. – Екатеринбург.– № 09 (51) 2016. – стр.21-24...
Anatomy and Fisiology of the eye P.İ. Musayev, H.M. Qəhrəmanov, Qəlbinur A.P. Textbook (dərs vəsaiti), Ingilis dilində. – Bakı, 2016.
Eksperimental və klinik olaraq şüşəvari cismin ön kəsiyinin vizualizasiyası. Metodik vəsait (oftalmoloqlar üçün) Qəlbinur A.P., Quliyeva U.E., Məmmədhəsənova S.R Tahirli U.H., Şahbazova N.Ə., İbrahimova A.Q., Nəbiyeva A.T., Hacıyeva S.A. Metodik vəsait. – Bakı, 2013.
“Skills in ophthalmology” (“Oftalmologiyada praktik vərdişlər”) (azərbaycan və ingilis dillərində) Qəlbinur A.P. Metodik vəsait (ingilis və azərbaycan dillərində). – Bakı, 2017.
Qurum
TCOD, Türk Cumhuriyyətləri Oftalmoloji Dərnəyinin üzvü
Avropa Strabizmologiya Cəmiyyətinin üzvü