Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Assistent Vəfa Məmmədova

T.Ü.F.D/Assistent Vəfa Məmmədova

İxtisas: Oftalmoloq
Vəzifə: Oftalmologiya kafedrasının tədris hissə müdiri
Şöbə: Oftalmologiya
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1990-1997 Oftalmologiya Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1999-2000 Dissertant Moskva Oftalmoloji klinik xəstəxanası Moskva/Rusiya
2001-2006 Oftalmoloq Sabuncu rayonu 21 saylı səhər poliklinikası Bakı
2006 Oftalmoloq Lanset cərrahi klinika Bakı
2012 Assistent ATU,Oftalmologiya kafedrası Bakı
2016 Tədris hissə müdiri ATU,Oftalmologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2011 Факоемульсификация катаракты"-wetlab Санкт-Петербург/Россия
2015 Refractive surgery and Teaatment of Keratoconus Roma/İtaliya
2007 41.TOD Ulusal oftalmoloji konqresi Antalya/Türkiyə
2014 WOC-2014 XXXIV İnternational congress of Ophthalmology Tokyo/Yaponiya
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Динамика интерферонового статуса у больных с герпетическими кератитами при лечении новым индуктором интерферона Актиполом. Акберова С.И., Ершов Ф.И., Мусаев Галбинур П.И, Тазулахова Э.Б 2001
Влияние Актипола на уровень интерферона в слезной жидкости (клинико- лабораторные исследования) Мусаев Галбинур П.И, Акберова С.И. Г.С.Гусева, О.В.Паршина 2001
Изучение генов главного комплекса гистосовместимости(HLA) у больных кератоконусом в Азербайджанской популяции Мусаев Галбинур П.И, С.Т.Алиева, В.М.Мамедова, А.П.Галбинур, В.Б.Искендерли 24-30 aprel 2014
The interferon Status of Parients with Herpetik Keratitis upon Treatment with a New interferon Inducer Əkbərova S.İ, Musayev Qəlbinur P.İ, Tazulakova E.V 2002
35-ə yaxın elmi məqalə və tezisin müəllifidir.
Qurum
Türkiyə Cümhuriyyətləri Oftalmoloji Dərnəyi
Azərbaycan Oftalmoloji Dərnəyi