Bizim həkimlər

Həkim Elgül Kərimova

Həkim Elgül Kərimova

İxtisas: Ginekoloq
Vəzifə: Baş laborant
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1989-1995 Mama-ginekoloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1998-2004 Mama-ginekoloq Suraxanı rayon 3 saylı doğum evi Bakı
2005-2008 Aspirant Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
2011-2016 Baş laborant Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Adı Yer
2014 Həkimlərin təkmilləşməsi kursu Bakı
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Histerektomiya əməliyyatının tarixi və müasir aktuallığı. Kərimova L.R. Kərimova E.E. “Cərrahiyyə”, elmi praktik jurn.,2007, №2(10), səh.74-81
Histerektomiya əməliyyatından sonra yumurtalıqlarda əmələ gələn funksional dəyişikliklərin klinik təzahürü. Kərimova E.E. “Azərb. Tibb. Jurn”, elmi praktik jurn., 2007, №3, səh.172-174
Reproduktiv yaşlı qadınlarda histerektomiya əməliyyatından sonra həyat keyfiyyəti Kərimova E.E. “Сərrahiyyə” elmi praktik jurnal, 2008, №2(14), səh.78–81
Histerektomiya əməliyyatından sonra yaranan hipoesterogeniya Kərimova E.E. “Azərb. Tibb. Jurn”, elmi prak. jurn., 2008, №4, səh.93-94.
Возможностей заместительной гормональной терапии у больных перенесших гистерэктомии без придатков раннем и позднем репродуктивном возрасте. Кэримова Э.Э. «Медицинские науки» г. Москва, №2/2010, стр. 33–36
Meeting frequencies of the qastroenterologikal diseases before and after the hysterectomy operation without increases. Karimova E.E. XII Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Qastroenterologiya Konqresinin materialları Bakı, 13-16 oktyabr, 2011. səh.275.
Частота экстрагенитальной патологии до и после экстрипации матки без придатков у больных репродуктивного возраста. Кэримова Э.Э. Вестник Хирургии Казахстана №4(28) 2011. səh 99.
Возможностей заместительной гормональной терапии у больных перенесших гистерэктомии без придатков раннем и позднем репродуктивном возрасте Кэримова Э.Э. Dövlət Elmi Tibb Kitabxanası, 7 Aprel Sağlamlıq gününə həsr olunmuş elmi-praktik seminarın tezisləri. Bakı 2011.səh. 48.
Qurum