Bizim həkimlər

Assistent Şərifə Vahabova

Assistent Şərifə Vahabova

İxtisas: Ginekoloq
Vəzifə: Assistent
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
2004-2010 Mama-ginekoloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2010-2011 Həkim-interna AR SN Mama- Ginekologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutu Bakı
2011-2013 Doktorant ATU,I mamalıq və ginekologiya kafedrası Bakı
2014-h/h Assistent ATU,I mamalıq və ginekologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Особенности становления гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы девочек с задержкой интеллектуального развития. Исмайлова А.Д., Алиева Э.М., Абдуллаева С.А., Асадова Ш.Ш. Тбилиси, Журнал – Экспериментальная и клиническая медицина, 2009, №7, стр. 27-30.
Особенности эхографических показателей при истмикоцервикальной недостаточности. Асадова Ш.Ш., Алиева Э.М., Ахундова Н.Н. Украiньский журнал клiнiчной та лабораторной медицини, том 8, №2, 2014, с. 132-135.
Postmenopauzal osteoporozun müalicəsinin bir sıra aspektləri. Səfərəliyeva A., Abbasova F., Əsədova Ş. T.e.d.,prof. A.M. Əlizadənin anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2015, c. 53.
Cinsi inkişaf pozğunluqları zamanı hipotalamo-hipofizar sistemin qonadotrop funksiyasının bəzi xüsusiyyətləri. Səfərəliyeva A., Abbasova F., Əsədova Ş. T.e.d.,prof. A.M. Əlizadənin anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2015, c. 54.
Qurum