Bizim həkimlər

Assistent Ceyran Paşayeva

Assistent Ceyran Paşayeva

İxtisas: Ginekoloq
Vəzifə: Assistent
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1994-2000 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2004 Baş laborant ATU,I mamalıq və ginekologiya kafedrası Bakı
2013-h/h Assistent ATU,I mamalıq və ginekologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
Onko- ginekologiya ATU-nun Onkoloji klinikası
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Особенности родорозрешения беременных с врожденными пороками матки Пашаева Д.Б., Алиева Е.М., Эфендиева А.Г., Алиева Н.Ш., Сафарова С.С. Научно-практический журнал «Здоровье женщины», 2014, №5, стр. 53-55
Состояние новорожденных, родившихся от матерей с врожденными пороками матки Пашаева Д.Б., Алиева Е.М., Байрамова Е.В., Ахмедзаде В.А., Алиева Н.Ш. Научно-практическая конференция, г.Днепропетровск, 2014, стр.79-82
Yəhərvari uşaqlığı olan hamilələrdə fetoplasentar sistemin hemodinamik dəyişikliklərinin xüsusiyyətləri Paşayeva C.B., Əliyeva E.M., Axundova N.E Əliyeva N.Ş. Müasir ginekologiya və perinatalogiyanın aktual məsələləri, 2014, cild 1, № 03, s. 28-32
Uşaqlığın anadangəlmə inkişaf qüsuru olan hamilələrdə ultra-səs müayinəsinin xüsusiyyətləri Paşayeva C.B., ƏliyevaE.M., Səfərəliyeva A.R., Əmiraslanova Ş.Z., Qaraşova M.A. Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nəaliyyətləri, 2014, №2 s. 200-203
Uşaqlığın anadan gəlmə inkişaf güsuru olan qadınlarda kompleks patogenetik müalicə fonunda hamiləliyin gedişatının xüsusiyyətləri Paşayeva C.B., Əliyeva E.M., Əsədova Ş.Ş., Həsənova N.N., Əliyeva N.Ş. Sağlamlıq 2014, №3, s. 71-75
İkibuynuzlu uşaqlıq və uşaqlıq-daxili arakəsməsi olan hamilələrdə fetoplasentar çatmamazlığın erkən diaqnostikası Paşayeva C.B., Əliyeva E.M., Əliyeva N.Ş., Bayramova G.M. Azərbaycan Tibb Universitetinin insan anatomiyası kafedrasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynalxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2014, s. 109
Uşaqlığın inkişaf güsuru olan qadınlarda hamiləliyin gedişatının xüsusiyyətləri Paşayeva C.B., Əliyeva E.M., Baxşəliyev F.M., İsmayılova A.C., Əliyeva N.Ş. Sağlamlıq ,2015, №1, s.85-89
Qurum