Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Baş laborant Taryel Ömərov

T.Ü.F.D/Baş laborant Taryel Ömərov

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Baş laborant
Şöbə: Transplantologiya
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1997-2003 Cərrah Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2008 h/h Baş laborant ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2013 h/h Baş Həkim Modern Hospital Bakı
2014 h/h Основатель и председатель Ассоциация Бариатрический Метаболических Хирургов Bakı
Müddət Adı Yer
2002-2004 Ümumi və mini invaziv cərrahiyyə Ankara/Türkiyə
2005 Ümumi- Laparoskopik cərrahiyyə Hindistan
2006 Cərrahiyyə Bankok/Tayland
2007 Cərrahi xidmətin təşkili Seul/Cənubi Koreya
2012 “Abdominal Cerrahide Görüntüleme Uygulamaları Kursu”, 18.Ulusal Cerrahi Kongresi İzmir/Türkiyə
2012 XVI. Annual Meeting of the Europian Society of Surgery, “Robotic Surgery Course” Maslak Acıbadem Hospital
2012 XVI. Annual Meeting of the Europian Society of Surgery, “Endorectal Ultra-sonography (EAUS) Course”, Surcigal Endoscopy Unit İstanbul Faculty of Medicine
2012 XVI. Annual Meeting of the Europian Society of Surgery, “Video Based Hernia Repair Course: Open and Laparoscopic Approach”, 22 November. Antalya/Türkiyə
2013 12.Medical-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Türkiyə
2013 European Accreditaition Council for Continuning Medical Education (EACCME) to provide the folloving CME activity for medical specialists İstanbul/Türkiyə
2014 Laparoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu İ.Ü. Sürekli Tıp Eğitim Araşdırma ve Uygulama Merkezi (İSTEM), Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği (ELCD), İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesinin düzenlediği ve Azerbaycan Tıp Üniversitesinin online katılımı ile
2015 Bariatric-Metabolic Gastric Plication”, İFSO 20th World Congress Vyana/Avstriya
2015 One Anastomosis Gastric Bypass Course“, 20th World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders Vyana/Avstriya
2015 Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi 1.Kış Okulu”, Cerrahpaşa Cer-rahi Toplantıları, Obezite ve Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Etkin Cerrahi Yöntemler Türkiyə
2015 “Endoskopik Yöntemler Kursu” Antalya/Türkiyə
2015 “Malabsorptiv Yöntemler Kursu, 4.Ulusal ve 1.Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Cerrahisi Dernegi Antalya/Türkiyə
2015 “Restriktiv Yöntemler Kursu”, 4.Ulusal ve 1.Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Cerrahisi Dernegi Antalya/Türkiyə
37 yerli və xarici elmi – publisistik konfransalrda iştirak etmişdir.
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Kəskin destruktiv pankreatitlər zamnı hemostaz sistemi göstəricilərinin dəyişmə monitorinqi və korreksiya yolları. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, diplom № FD 09700. Bakı 2015
Aşırı piylənməli xəstələrdə bariatrik-metabolik cərrahiyyənin optimallaşdırılması. Tibb üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün I - müalicə - profilaktika fakultəsinin Elmi Şurasının qərarı ilə təsdiq olunmuşdur (20.05.2106-cı il, 8 saylı protokol). – icrası davam edir.
"The Comparative Characte-ristics of the Hemostatic System Indices in the Assessment of Late Complications of Acute Destructive Pancreatitis" Ömərov T. İ. World Journal of Medical Sciences" jurnalı 2013, səh 96-102
“Laparoscopic Choledochoduo-denosto my for Treatment of Benign Common Bile Duct Strictures N.Y. Bayramov, T.I. Omarov, N.A. Zeynalov, V.A. Pashazadeh and K.D. Aslanova World Journal of Medical Sciences" jurnalı 2013,8 (4), səh396-400.
”First Sleeve Gastrectomy in Azerbaijan” Bayramov N., Omarov T., Zeynalov N., Bayramli F. 20 th World Congress of the IFSO. Austria. August 26th-29th
31 dərc olunmuş elmi iş, 9 məqalə, 22 tezis, həmçinin 1 ixtira və səmərələşdirici təkliflin müəllifidir.
Qurum
Azərbaycan Cərrah və Qastroenterologlar cəmiyyəti(ACQA)
Azərbaycan Kardiovaskulyar Cərrahlar assosiasiyası(ACSA)
Azərbaycan Cərrahlar Cəmiyyəti (ACC)
Türkiyə Qastroenteroloqlar Dərnəyi(TGD)
Türkiyə Cərrahi Dərnəyi(TCD)
Turk Endoskopik Laporoskopik Cərrahi Dərnəyi(TELCD)
Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgery (SAGES)
Türk Obezite Cərrahi Dərnəyi (TOSS)
European Society of Surgery(ESS)
İnternational Society of Surgery(İSS)
International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic. Disorders(İFSO)