Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Baş laborant Teyyub Əliyev

T.Ü.F.D/Baş laborant Teyyub Əliyev

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Baş laborant
Şöbə: Transplantologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1989-1995 Ümumi cərrahiyyə Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1996-1998 Klinik ordinatura Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1998 h/h Baş laborant ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
21 yerli elmi – publisistik konfransalrda iştirak etmişdir.
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Гистологическая оценка результатов применения лазерных технологий при аутотранс-плантационном восстановлении толстого кишечника Алиев Т.Г ., Амиров Т.Дж. Лазерная Медицина. Россия. Том 14 Выпуск 3, 2010, с.47-49
Yoğun bağırsağın 13 hissəsinin (köndələn çənbər bağırsağın sol yarısı, enən çənbər bağırsaq) rezeksiyasında defektin sərbəst sinir-damar ayaqcığı üzərində qalça bağırsaq seqmenti ilə autotransplantasiyası zamanı autotransplantatın morfometrik xüsusiy Əliyev T.Q. Sağlamlıq jurnalı , Bakı 2010 №1 s147-153
Yoğun bağırsağın keçməməzliyi modeli fonunda aparılan rezeksiyadan sonra defektin sinir-damar ayaqcığı üzərində qalça bağırsaq seqmenti ilə bərpasında anastamoz tutarlılığının yaxşılaşdırılması Əliyev T. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri jurnalı. Bakı 2011 , s.50-53
Гистоморфология аутотрансплантата при аутотрансплантации подвдошной кишки после резекции 13 толстой кишки Алиев Т.Г., Караев Г.Ш., Гасанов И.А Вестник АГИУВ № 1(13), 2011. Алматы, с. 51-53
13 dərc olunmuş elmi iş, 6 məqalə, 7 tezis, həmçinin 1 ixtira və səmərələşdirici təkliflin müəllifidir.
Qurum
Azərbaycan Cərrahlar Cəmiyyəti