Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Assistent Mahir Mahmudov

T.Ü.F.D/Assistent Mahir Mahmudov

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Assistent
Şöbə: Transplantologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1993-1999 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
2000-2002 Klinik ordinatura Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1999-2000 Həkim-interna M. Nağıyev adına KTTYX Bakı
2002-2015 Baş laborant ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2015 Assistent ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2012 Laparoskopik xolesistektomiya Kars/Türkiyə
2012 Laparoskopik cərrahiyyə İstanbul/Türkiyə
2013 Laparoskopik qastrointestinal cərrahiyyə İstanbul/Türkiyə
2013 Laparoskopik fıtık onarım kursu İstanbul/Türkiyə
12 yerli və xarici elmi –publisistik konfransalrda iştirak etmişdir.
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Helicobacter pylori ilə asso­si­asi­ya olunmuş perforativ qas­tro­duodenal xoraların kompleks müalicəsində azenerjili lazer şüalarının tətbiqi Tibb üzrə fəlsəfə doktoru FD № 06368 Doctor of Philosophy in Medicine (PhD), FD № 06368 Bakı, 2010
Perforativ qastroduodenal xora­ların cərrahi müalicəsindən son­rakı ağırlaşmalarının selikli qi­şada Helicobacter pylorinin infiltrasiya səviyyəsindən ası­lılığı. M.G.Mahmudov Azərbaycanda Tibb elmi və praktiki səhiyyənin mü­asir nailiyyətləri. 2005. N-2, səh 103-108.
Mədə və onikibar­maq­bağır­sağın perforativ xoralarının cərrahi müalicəsinin nəticələri. Mahmudov M.G., Sultanov H.A. Sağlamlıq. 2006. N-5. səh 55-59.
Mədə və onikibarmaq bağır­sa­ğın xora xəstəliyinin cərrahi ağır­laşmaları zamanı HP və sek­­retor İg A-nın rolu. Sultanov H.A., Mahmudov M.G., Əliyeva H.M., Əsgərova S. Cərrahiyyə jurnalı, 2006 №4, s. 16-19.
Helicobacter pylori ilə assosi­asiya olunmuş perforativ qas­tro­duodenal xoraların kompleks müalicəsində azenerjili lazer şüalarının tətbiqi. Mahmudov M.G. Azərbaycan Tibb jurnalı, 2007, №3, s.102-105.
21 dərc olunmuş elmi iş, 10 məqalə, 11 tezis, həmçinin 1 səmərələşdirici təkliflin müəllifidir.
Qurum
Ulusal endoskopik-laparoskopik cərrahiyyə dərnəyi (ELCD)
Türkiyə cərrahiyyə dərnəyi
Türk iç hastalıkları uzmanlıq dərnəyi