Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Assistent Əmrah Əhmədov

T.Ü.F.D/Assistent Əmrah Əhmədov

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Assistent
Şöbə: Transplantologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1983-1989 Cərrah Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1989-1990 Həkim-interna M.Nağıyev ad. KTTYX Bakı
1990-2005 Həkim M.Nağıyev ad. KTTYX Bakı
2005-h/h Assistent ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
14 yerli və xarici elmi –publisistik konfransalrda iştirak etmişdir.
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Kəskin bağırsaq keçməzliyinin əməliyyatdan sonrakı intensiv müalicəsində qanın damar daxili lazer şüalandırılması və plazmaferizin klinik effektivliyi Tibb elmləri namizədi; EN № 02352; AAK, Bakı, 2001
Некоторые аспекты регуляции барьерной функции желудка двенадцатиперстной кишки у больных тяжелой черепно мозговой травмой Ф. И. Алыев А. М. Ахмедов И. Ш. Магеррамбейли Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri №2, s.57, Bakı, 2011
Ağır müştərək kəllə-beyin travmalarının müxtəlif kombinasiyaları zamanı kəskin eroziya və xoraların patogenetik mexanizmləri Alıyev F. İ. Əhmədov Ə.M. Qarayev Q. Ş. Rəhimov V. S. Azərbaycan Tibb Jurnalı No 3, Bakı, 2011
Динамика некоторых показателей обследуемой крови при кровотечениях острых эрозий и язв желудка у больных с тяжелми черепно-мозговыми травмами Алыев Ф. И. А. М. Ахмедов Караев Г. Ш. Фатуллаева А. А. Вестник казахского национального меди-цинского университета No 3, 2011
Müxtəlif kombinasiyalı ağır müştərək kəllə - beyin travmaları zamanı adrenokortikal, vaqoinsulyar və enterin sistemlərinin erkən reanimasion mərhələlərinin dinamikası Alıyev F. İ. Əhmədzadə Ə.Y. Əhmədov Ə.M. Məhərrəmbəyli İ. Ş. Azərbaycan Ortopediya və Travmatalogiya Jurnalı No 2, s.41-44, Bakı 2011
Böyük həcmli abdominal əməliyyatlardan sonra fotohemoterapiya metodlarının qanın laxtalanma və fibrinolitik sistemlərinə təsiri Əhmədov Ə.M. Xıdırova N.M. "Sağlamlıq", 2015, No 3, s. 125-129.
Həzm traktının yuxarı hissəsinin yad cisimlərinin endoskopik diaqnostikası və çıxarılması. Xıdırova N.M. Əhmədov Ə.M. Zeynalov S.M. "Sağlamlıq", 2016, No 3, s. 53-56.
Genişhəcmli abdominal əməliyyatlarda məqsədyönlü infuzion terapiyanın rolu Əhmədov Ə.M. Rzayev T. Xıdırova N.M. Alıyev F.İ. Azərbaycan Tibb Jurnalı No 4, Bakı, 2016
50 dərc olunmuş elmi iş, 23 məqalə, 27 tezisin müəllififdir. Hazırladığı mühazirələr -1
Qurum
Ulusal endoskopik – laparoskopik cərrahiyyə dərnəyi (ELCD);
Türkiyə cərrahiyyə dərnəyi;
Türk iç hastalıkları uzmanlıq dərnəyi