Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Dossent Babək Zeynalov

T.Ü.F.D/Dossent Babək Zeynalov

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Dossent
Şöbə: Transplantologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1987-1993 Cərrah Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1993-1995 Klinik ordinatura ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
1995-1998 Aspirantura ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1999-2001 Baş laborant ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2001 iyun Assistent ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2013 Dossent ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
50 yerli və xarici elmi –publisistik konfransalrda iştirak etmişdir.
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Yoğun bağırsaq operasiyalarında anastomoz tikişləri tutmazlığının proqnozlaşdırılması və profilaktikası 26.03.1999- Tibb Elmləri Namizədi, EN No 01738, AAK, Bakı
Возможности лапароскопических технологий в хирургическом лечении рака толстой кишки Алиев С.А. Алиев Э.С. Зейналов Б.М. Вестник хирургии имени И.И.Грекова, том 172 № 5, 2013, с.120-126
Зейналов Н.А. - Ненатяжная пластика в хирургическом лечении грыж передней брюшной стенки Алиев С.А. Зейналов Б.М. Алиев Э.С. Cərrahiyyə (Surgery) Elmi-praktik jurnal № 4 (36) 2013, s.40-43
Гангрена Фурнье в свете современных представлений Алиев С.А. Алиев Э.С. Зейналов Б.М Хирургия. Журнал имени Н.И.Пирогова, № 4, 2014, с.34-39
Дискуссионные вопросы хирургической тактики при обтурационной опухолевой непроходимости левой половины ободочной кишки Алиев С.А. Алиев Э.С. Зейналов Б.М. Вестник хирургии имени И.И.Грекова, том 172, № 6, 2013, с.100-103
Гангрена фурнье – частная форма и вариант клинического течения некротизирующего фасцита Алиев С.А. Алиев Э.С. Зейналов Б.М. Cərrahiyyə elmi-praktik jurnal № 3 2014səh. 9 – 15
Лапароскопические и малоинвазивные вмешательства в хирургии колоректального рака Алиев С.А. Алиев Э.С. Зейналов Б.М. Российский онкологический журнал, 2014, № 4, с.
82 dərc olunmuş elmi iş, onlardan 3 azərbaycan dilində dərslik və dərs vəsaiti, 15 məqalə, 64 tezis Hazırladığı mühazirələr - 4
Qurum
Azərbaycan Cərrah Cəmiyyəti
Avropa Kolorektal Cərrahi Cəmiyyəti
Türkiyə Kolorektal Cərrahi Cəmiyyəti
Türkiyə Cərrahi Cəmiyyəti
Rusiya Kolorektal Cərrahi Assosasiyası