Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Assistent İmran Şəfiyev

T.Ü.F.D/Assistent İmran Şəfiyev

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Assistent
Şöbə: Cərrahi xəstəliklər
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1999-2005 Cərrah Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2005-2006 İnternatura Mirqasımov adına Respublika klinik xəstəxanasında Bakı
2006-2007 Aspirantura ATU,III cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2010-2014 Assistent Cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2014-h/h Assistent ATU,III cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2013,2014 Türkiyə Cumhuriyyetində İnönü Universitetinin transplantasiya şöbəsində kurs Malatya/Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Molecular adsorbent recirculating system efficacy in graft failure after liver transplant. Yılmaz S. Kayaalp C. Abbasov P. Bayramov N. Shafiyev İ.A. Sağlamlıq 2014, № 2, s.35.
Canlı donordan alınmış qaraciyərin ortotopik transplantasiyasından sonrakı biliar ağırlaşmalar. Bayramov N.Y. Məmmədov R.A. Cərrahiyyə 2015, № 4, s.80.
О методах лечения анальной трещины Насиров М.Я. Абдиева Г.Х. Алиев А.Г. Cərrahiyyə jurn. № 3, seh. 33, - 2016
“Laparoskopik xolesistektomiya zamanı koaqulyasiya və disseksiyanın fiziki metodlarının qiymətləndirilməsi”. Nəsirov M.Y. Şərifov E.Y. Abdullayev A.C. Əliyev A.H. Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Səh. 344-345. Bakı – 2017.
Ümumi 30 məqalə çap olunub
Qurum