Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Assistent Ziyalı Rzayev

T.Ü.F.D/Assistent Ziyalı Rzayev

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Assistent
Şöbə: Cərrahi xəstəliklər
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1984-1990 Cərrah Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1990-1992 Klinik ordinatura Cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
1992-2000 Baş laborant Cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2000-2014 Assistent Cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2014-h/h Assistent ATU,III cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Sayidin aşağı 1/3 hissəsində periferik limfa damarının kateterizasiya usulu. Səmərələşdirici təklif N353 05.03.1999
Peritonitin müalicəsində endolimfatik limfostimulyasiya. M.İ.Nəsirov Monoqrafiya-Bakı-2006 s.150
«Применение новых синтетических материалов при симультанной герниоалло-и абдоминопластике больных с послеоперационными вентральными грыжами и ожирением». Camalov F.H. Camalova T.P. Axundov İ.T. Ə.e.x., prof. Q.Ş.Qarayevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konf.mater. səh. 128-134. Bakı-2017.
“Diabetik pəncə sindromunun irinli-nekrotik ağırlaşmaları zamanı müalicə taktikası” . Nəsirov M.Y. Pənahov D.M. Mürsəlov M.M. Ələkbərova S.Ə. Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Səh. 343-344. Bakı – 2017.
“Клиническая значимость и преимущества применения герниоаллопластики по методике Трабукко при паховых грыжах”. Hüseynova G.T. Camalov F.H. Axundov İ.T. Q.Ş.Qarayevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konf.mater. səh. 134-136. Bakı-2017.
Ümumi 70 məqalə çap olunub
Qurum