Bizim həkimlər

T.E.D/Professor Əməkdar elm xadimi Məmməd Nəsirov

T.E.D/Professor Əməkdar elm xadimi Məmməd Nəsirov

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Professor
Şöbə: Cərrahi xəstəliklər
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1957-1962 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1962-1967 Cərrahiyyə şöbəsinin müdiri Krasnovodsk şəhər klinik xəstəxanası Krasnovodsk/Türkmənistan
1967-1972 Kiçik elmi işçi Azərbaycan Səhiyyə Nazirliy Elmi-Tədqiqat Klin. Eksperim.Təbabət.Institutu Bakı
1972-1977 Assistent Azərbaycan Tibb İnstitutu Bakı
1977-1979 Cərrahiyyə Klinik rəhbəri,Baş həkim Əlcəzair Xalq Demokrativ Respublikası Annaba/Əlcəzair
1978-1986 Dossent Azərbaycan Tibb İnstitutu Bakı
1987-h/h Professor Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1987-1988 Dekan ATU,II Müalicə-profilaktika fakültəsi Bakı
1988-1995 Baş cərrah Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Bakı
1996-2013 Xarici əlaqələr üzrə prorektor Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1991-2014 Kafedra müdiri Cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2014-2015 Kafedra müdiri ATU,III cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
1976 Təkmilləşmə kursu Xarkov/Ukrayna
1978 Torakal cərrahiyyə üzrə təkmilləşmə kursu Leninqrad/Rusiya
1979 Təkmilləşmə kursu Kiyev/Ukrayna
1982,1984,1985,1986 Cərrahiyyə üzrə təkmilləşmə kursları Moskva/Rusiya
1999 İxtisas üzrə təcrübə mübadiləsi Antalya/Türkiyə
2009 İxtisas üzrə təcrübə mübadiləsi Genuya/İtaliya
2010 İxtisas üzrə təcrübə mübadiləsi Paris/Fransa
2011 İxtisas üzrə təcrübə mübadiləsi Pekin/Çin
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Hərbi Səhra cərrahlığı – 272 səh. Nəsirov M.Y. Salahov Z.Ə. Dərslik
Kliniki cərrahiyyə-735 səh. Nəsirov M.Y. Şərifov E.Y. Salahov Z.Ə. Dərs vəsaiti. Bakı-2009.
Surgical Disseases – 228 səh. Nəsirov M.Y. Şərifov E.Y. Dərs vəsaiti
Situational problems solving in surgery – 198 səh. Nəsirov M.Y. Əhmədov Q.X. Dərs vəsaiti
Анализ отд. pезульт. симультанной герниоалло- и абдоминопластики у б-х с послеопер. вентральными грыжами и ожирением. Джамалов Ф.Г. Джамалова Т.П. «Хирургия» им. Н.И.Пирогова №2, 2015, ст.70-74.
“Cərrahi endotoksikozlu xəstələrin kompleks müalicəsində dərin venadaxili lazerlə şüalanması (405 nm) üsulunun hemosorbsiya ilə birgə tətbiqi”. Abdullayev M.M. Kafadar M.T. “Cərrahiyyə” jurn. №1, səh.3-9. Bakı-2016.
“Polip və insitu şiş aşkarlanmasında kolonoskopiya üsulunun qiymətləndirilməsi”. Eyvazova K.Ə. Nəbiyeva E.V. Məmmədova E. T. Xıdırova N.M. Hüseynov H.M. Cərrahiyya №1. səh 40-44. Bakı – 2017.
Ümumilikdə 365 elmi əsər dərc edilmişdir
Qurum
Avropa Cərrahlar Assosiasiyasının fəxri üzvü
Azərbaycan Cərrahlar Assosiasiyası
Azərbaycan Tibb jurnalı – redaksiya heyətinin üzvü
“Cərrahiyyə” jurnalı – Baş redaktorun müavini
Хирургия (Восточная Европа) – redaksiya heyətinin üzvü