Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Assistent Dilarə İsmayılova

T.Ü.F.D/Assistent Dilarə İsmayılova

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Assistent
Şöbə: Cərrahi xəstəliklər
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1990-1995 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1996-1997 İnternatura TTYX-da cərrahiyyə ixtisası üzrə Bakı
1997-1999 Klinik ordinatura III cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2001-2005 Ümumi cərrah Mərkəzi Klinik Xəstəxana Bakı
2006-2011 Assistent Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2011-2014 Assistent Cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2014-h/h Assistent ATU,III cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2017 Ankara Qazi universitetin özəl xəstəxanası. Robotik cərrahiyyə. Ankara/Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Эффективность применения рефлекторно-сегментарного балнеофизитерапевтического лечебного комплекса ЭЛЛТ в комплексном лечении больных с синдромом диабетической стопы. ə.e.x. prof. Z.T.Quliyevanın 90 illik yubil.konfrans mater., səh.234-235. Bakı -2013.
Diabetik pəncə sindromu olan xəstələrin kompleks müalicəsinin nəticələrinin qısa xarakteristikası Mürsəlov M.M. “Təbabətin aktual problemi” jurn.ATU-nun əməkdaşlarının elmi-tədqiqatlarının yekunları. Bakı-2014, səh.99-100
“Клинический опыт применения мануальных узлов при лапароскопической холицистэктомии”. Nəsirov M.Y. Nəbiyeva E.V. Abdullayev A.C. Abdiyeva G.X. Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Səh. 49-50. Bakı – 2017.
Нелактационный мастит в подростковом и юношеском возрасте – особенности клиники, диагностики и лечения Пирвелиев Абдуллаев М.М. Гасымов Р.Г. Гасымов А.Ш. Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Səh. 380-382 Bakı – 2017.
Ümumi 20 məqalə çap olunub
Qurum