Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Assistent Güllü Abdiyeva

T.Ü.F.D/Assistent Güllü Abdiyeva

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Assistent
Şöbə: Cərrahi xəstəliklər
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1995-2000 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2000-2013 Baş laborant Cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2013-h/h Assistent ATU,III cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2014 Türkiyə Respublikası Ankara Tibb Universitetinin Ümumi Cərrahiyə kafedrasında “Endoskopik Koloproktologiya (müayinə metodları) üzrə” ixtisaslaşma kursu Ankara/Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Regarding the diaqnozis of rectal fistulas. Nasirov M.Y. Ibrahimova Z.M. Magerramov T.A. Abstrakts of XIII international Evroazian conqress of surgery and gastroenterologi Baki 12-15Spt, 2013, p.275
Диагностика и хирургическое лечение хронических нарушений дуоденальной проходимости у больных гастродуоденальными язвами Nəsirov M.Y. Монография, Баку 2014
“Клинический опыт применения мануальных узлов при лапароскопической холицистэктомии”. Nəsirov M.Y. Nəbiyeva E.V. Abdullayev A.C. İsmayılova D.A. Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Səh. 49-50. Bakı – 2017.
“Профилактика ранних осложнений после резекции желудка”. Nəsirov M.Y. Şərifov E.Y. Pənahov D.M. Əliyev Ş.X. Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Səh. 50-51. Bakı – 2017.
“Cərrahi əməliyyatdan sonra dərin venaların trombozunun profilaktikası”. Rzayev Z.İ. Əhmədova Z.T. Mürsəlov M.M. Quliyeva N.N. Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Səh. 347-348. Bakı – 2017.
Ümumi 20 məqalə çap olunub
Qurum