Bizim həkimlər

T.E.D/Dossent Eldar Əliyev

T.E.D/Dossent Eldar Əliyev

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Dossent
Şöbə: Transplantologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1983-1989 Həkim- müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1989-1991 Klinik ordinatura Azərb. Tibb Universiteti. I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
1991-1994 Aspirantura Azərb. Tibb Univesriteti, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1994-2010 Assistent Azərb. Tibb Universiteti. I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2010-bu günə Dossent Azərb. Tibb Universiteti. I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
1998 Ümumi proktologiya Rusiya Federasiyası, Koloprok-tologiya İnstitutu
2000 Koloproktologiya Rusiya Federasiyası, Koloprok-tologiya İnstitutu
2011 Anal fizyoloji ve Pelvik Taban Hastalıkları Kursu. Türkiyə, Antalya, XIII Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Türkiyə, Antalya
2012 Total Management of the Open Abdomen Türkiyə, İstanbul, Peer to Peer Surgical Summit Agenda Türkiyə, İstanbul
26 yerli və xarici elmi –publisistik konfransalrda iştirak etmişdir.
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Kəskin xolesistitin kompleks müalicəsində lazer şüalarının müştərək tətbiqi. 1995- cü il Tibb elmləri namizədi, EN № 0691. Bakı
Anal sfinkter çatmazlığının cər-rahi müalicəsinin nəticələrinin yax-şılaşdırılması yolları. Tibb üzrə elmlər doktoru, ED № 01623. Bakı.,2015
Хирургическое лечение недос-таточности сфинктера заднего прохода с использованием лоскутов большой ягодичной мышцы Алиев Э.А. Клiнiчна хiрургiя № 6(807), 2010, с.46-49
Лечение разрывов промеж-ности Султанова С.Г., Алиев Э.А.., Аббасов А.Г. Хiрургiя Украiнi, 2011, 1(37), с.40-45
Причины и профилактика не-достаточности сфинктера задне-го прохода Алиев Э.А. «Вестник» Националь-ного медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова, 2011, том 6, номер 1, с.48-54
Anal sfinkter əzələsinin rekon-struktiv cərrahiyyəsində böyük sağrı əzələ loskutlarının istifadəsi Əliyev E.A. Cərrahiyyə, 2011, № 1(25), s.68-73
Профилактика и хирургическая коррекция старых разрывов промежности III степени и анального жома Султанова С.Г., Алиев Э.А. Sağlamlıq, Bakı, 2011, № 2, s.59-61
Лечение послеоперационной недостаточности анального сфинктера Алиев Э.А. Международный меди-цинский журнал. № 3(67) 2011, с.90-95
Cəmi : 64 dərc olunmuş elmi iş, onlardan 6 azərbaycan dilində dərslik və dərs vəsaiti, 3 kitab, 39 məqalə, 59 tezis, həmçinin 6 ixtira və səmərələşdirici təkliflin müəllififdir. Hazırladığı mühazirələr - 3
Qurum
Azərbaycan Cərrahlar Cəmiyyəti
Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği
Türk Cerrahi Derneği
European Society of Coloproctology
ATU-nun Cərrahiyyə üzrə Problem Komissiyası