Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Ali dərəcə Aytən Babaxanova

T.Ü.F.D/Ali dərəcə Aytən Babaxanova

İxtisas: Endokrinoloq
Vəzifə: Həkim
Şöbə: Endokrinologiya
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1998-2004 Endokrinoloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
2004-2005 İnternatura Endokrinoloji Dispanser Bakı
2014 Endokrinoloq Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu Bakı
2016 T.U.F.D/Ali dərəcə Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2007-2009 Endokrinoloq 1 saylı Dəmir Yol Poliklinikası Bakı
2011 Ali dərəcəli Həkim Endokrinoloq Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası Bakı
2017 Endokrinoloq Grand Hospital Bakı
H/h Endokrinoloq ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikası Bakı
Müddət Adı Yer
2012 LMU, Ludwig-Maximilians- Universitat Growth Hormon Research, GRS and IGF Münhen/Almaniya
2013 Online KCI Training center, Negative Pressure Technology, Gatvik ş. Qatvik/İngiltərə
2013 KCI Distributor Education Ankara/Türkiyə
2014 CME Online Endocrine Emergencies, The HARWARD MEDICAL SCHOOL Boston/ABŞ
2015 Massachussets General Hospital Boston/ABŞ
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Состояние клеточного иммунитета у больных сахарным даибетом и нефропатией, c.25-29 Мамедгасанов Р.М., Бабаханова А.Н. Azərbaycan Tibb Jurnalı 2014/3
Цитокиновый спектр больных сахарным диабетом с неосложнённым нефропатией течением, с.71-75 Мамедгасанов Р.М., Бабаханова А.Н., Велиева Г.А. Azərbaycan Tibb Jurnalı 2014/1
Qaraciyərin piy infiltrasiyası və onun 2-ci tip şəkərli diabetin proqnozuna və gedişinə təsiri, s. 144-151 Məmmədhəsənov R.M., Babaxanova A.N., Vəliyeva G.Ə. Azərbaycan Tibb Jurnalı 2014/2
Сахарный диабет, диабетическая нефропатия, цитокины крови – их взаимосвязь и взаимообусловленность, с.86-88 Бабаханова А.Н. SAĞLAMLIQ jurnalı 2014/4
Relations of Cytokine blood spectrum with nephropathy at patience with diabetes, p.4 A.N. Babakhanova SAEG (Science & Applied Engineering quarterly) July/Aug/Sep – 2014/04
К вопросу о роли цитокинов при диабетической нефропатии, с. 100-101 Бабаханова А.Н. ИТЭ – Инновационные технологии в Эндокринологии (2 Всероссийский конгресс), 2014, 25-28 Мая
Диабетическая нефропатия и иммунитет, с.286-287 Фаталиева Г.Р., Бабаханова А.Н., Шарифов Т., Мамедова У.Е. Материалы международной научной конференции, посв. 80-летию АМУ
6 elmi məqalə müəllifi, 2 tezis,1 məqalə İngiltərə, 1 Moskvada çap olunub;
Qurum
2012-cu ildən European Society of Endocrinology (ESE) cəmiyyətin üzvü