Bizim həkimlər

T.E.N/Dossent İradə Sultanova

T.E.N/Dossent İradə Sultanova

İxtisas: Mama-ginekoloq
Vəzifə: Dossent
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1976-1983 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1984-1991 Mama-ginekoloq Azərbaycan Tibb Universitetinin poliklinikası Bakı
1991 Baş laborant ATU,I Mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
1991–2017 Assistent ATU,I Mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
2017-h/h Dossent ATU,I Mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2016 II Общероссийская конференция с международным участием. Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству Sankt-Peterburq/Rusiya
2017 XXI International Scientific Conference “Oncology – XXI Century”, VII Italian-Russian Conference in Oncology and Endocrine Surgery and XXI International Scientific Conference “Health of the Nation – XXI Century” Tbilisi/Gürcüstan
2017 5th Congress of Azerbaijan physiologists on “Physiology and Human Health” Bakı
2017 Международный конгресс. Большие акушерские и неонатальные синдромы – Патофизиология и Клиническая практика Sankt-Peterburq/Rusiya
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qeysəriyyə kəsiyi zamanı irinli-iltihabi fəsadların aşağı tezlikli ultrasəsin tətbiqi ilə kompleks terapiyası Sultanova İ.Ə. 2004- ildə namizədlik dissertasiyası
Медико-социальные факторы долгожительства в г.Лянкарани Азербайджанской Республики Гашимова У.Ф. Султанова И. Камилова Н.М. Биомедицина, 2016, №4, с.22-26
Анализ основных клинико-анамнестических показателей женщин старшего репродуктивного возраста с миомой матки Гаджиева И.А. Султанова И Камилова Н.М. Гусейнова В.А. «Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri», 2016, №2, s.114-118
Диагностическая ценность ультразвукового обследования при миоме матки Камилова Н.М. Султанова И Гаджиева И.А. Везирова Р.Ш. Sağlamlıq, 2016, №5, s.78-85
Çox az rastgələn uşaqlıqdan kənar hamiləliklər Şahbazov Ş.Q. Sultanova İ Vəzirova R.Ş. Əhmədzadə V.Ə. Az.Respublikasının ə.e.x., prof., “Şöhrət” ordenli Naziyə Musa qızı Şəmsədinskayanın anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq elmi konfransın materialı. Bakı, 2016, s.58-59
Показатели гормонального статуса женщин с миомой матки старшего репродуктивного возраста на фоне гормонотерапии Kamilova N.M. Sultanova İ Гаджиева И.А. Якутский медицинский журнал, 2017, №1, вып.57, с.27-29
Ekzogen-konstitusional tipli piylənmə olan qadınlarda reproduktiv və somatik sağlamlığın qiymətləndirilməsi Kamilova N.M. Sultanova İ Səfərova A.Z. Mirzəyeva X.M. Sağlamlıq, 2017, №1, с.62-69
Клиническая эффективность улипристала ацетата при миоме матки у женщин старшего репродуктивного возраста Камилова Н.М. Султанова И Гаджиева И.А. Алиева Е.О. Онкология – XXI век. Тбилиси, Грузия, 6-12 мая, 2017, с.105-114
Оценка проводимой терапии у беременных с антифосфолипидным синдромом Камилова Н.М., Султанова И.А., Ахмедзаде В.А. XVIII Всероссийский научно-образовательный форум Мать и Дитя, Москва, 2017, с.31-32.
Коррекция гормонального дисбаланса при миоме матки у женщин старшего репродуктивного возраста Камилова Н.М. Султанова И Гаджиева И.А., Султанова И.А., Алиева Е.О. XVIII Всероссийский научно-образовательный форум Мать и Дитя, Москва, 2017, с.126-127
Kiçik çanaq orqanlarının iltihabi xəstəlikləri: etiopatogenezi, klinikası, diaqnostikası, müalicə-profilaktik tədbirləri Qurbanova D.F. Kamilova N.M. Sultanova İ Əliyeva Ü.Q Naftapress, Bakı, 2017
Qurum