Bizim həkimlər

T.E.N/Assistent Aybəniz Qocayeva

T.E.N/Assistent Aybəniz Qocayeva

İxtisas: Mama-ginekoloq
Vəzifə: Assistent
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1990-1996 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1999-2012 Baş laborant ATU,III Mamalıq-ginekologiya kafedrası (ETMGİ) Bakı
2012-h/h Assistent ATU,I Mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2013 İntrnational sympozium aktual problems of modern perinatalogy Bakı
2017 The Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society (MIPS) Educational Course Bakı
Adı Müəllif(lər) Nəşr
«Клинико-диагностические особенности течения урогенитальных расстройств у женщин с длительным постменопаузальным периодом» Qocayeva A.Ə. 2014- ildə namizədlik dissertasiyası
Характеристика атрофических процессов влагалища у женщин с урогенитальными расстройствами в постменопаузальном периоде Алиева Э.М. Годжаева А.А Керимова С.Н. Ə.e.x. prof., t.e.d. “Şöhrət” orden laureatı N.M.Şəmsədinskayanın 90 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2016, s.50-52
Некоторые показатели репродуктивной функции у девушек и женщин с β-талассемией Гасанова Н., Джаббарова О. Аббасова Ф.Ю., Годжаева А.А. ATUREK 5, 2017.
Hamilə qadınlarda bronxial astmanın klinik gediş xüsusiyyətləri və müalicə prinsiplər Məmmədova L.C., Qocayeva A.Ə., Zeynalova X.P. J.Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. 2017, №1, s.181-184.
Qurum