Bizim həkimlər

T.E.N/Dossent Leyla Məmmədova

T.E.N/Dossent Leyla Məmmədova

İxtisas: Mama-ginekoloq
Vəzifə: Dossent
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1990-1996 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1999-2001 Baş laborant ATU,I Mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
2001-2014 Assistent ATU,I Mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
2014-h/h Dossent ATU,I Mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2012 Laparoskopiya və histeroskopiya kursu Ankara/Türkiyə
2012 Laparoskopiya və histeroskopiya kursu İzmir/Türkiyə
2015 Laparoskopiya ginekologiyada Klermon-Ferran/Fransa
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Anadangəlmə inkişaf qüsurlarının prenatal diaqnostikasında alfafetoprotein, xorial qonadotropin və PAPPA-nın birgə təyinin əhəmiyyəti Məmmədova L.C. 2007- namizədlik dissertasiyası
Histerektomiya üsulunun seçimi və həyat keyfiyyətinə təsirinin müasir aspektləri Məmmədova L.C. 2011- ildə doktorluq dissertasiyası
Histerektomiya dünəni, bu günü və sabahı müasir ginekoloji praktikada histerektomiyanın icrası üçün müxtəlif üsulları istifadəsi Məmmədova L.C. Mahalov İ.Ş. 2016
Kesar keçirmiş qadınlarda doğuş Məmmədova L.C Cəfərova T.F. Əliyeva K.K 2016
Uşaqlığın mioması etiologiya patomorfogenez, klinika, diaqnostika və müalicə üsullarının müasir aspektləri Məmmədova L.C Mahalov İ.Ş. Əliyeva K.K. Dərs vəsaiti 2017
Müller kanalının anomaliyalıarı Məmmədova L.C Mahalov İ.Ş. 2017
Qurum