Bizim həkimlər

T.E.D/Professor Nigar Kamilova

T.E.D/Professor Nigar Kamilova

İxtisas: Mama-ginekoloq
Vəzifə: Professor
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1981-1987 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1988-1991 Mama-ginekoloq 2 №-li Dəmir yol xəstəxanası Bakı
1991-1994 Aspirantura ATU,I Mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
1994-2003 Assistent ATU,I Mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
1996 Sədr ATU,Tələbə Elmi Cəmiyyəti Bakı
2003-2007 Tədris hissə müdiri ATU,I Mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
2003-2016 Dossent ATU,I Mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
2016-h/h Professor ATU,I Mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2016 II Общероссийская конференция с международным участием. Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству Sankt-Peterburq/Rusiya
2017 XXI International Scientific Conference “Oncology – XXI Century”, VII Italian-Russian Conference in Oncology and Endocrine Surgery and XXI International Scientific Conference “Health of the Nation – XXI Century” Tbilisi/Gürcüstan
2017 5th Congress of Azerbaijan physiologists on “Physiology and Human Health” Bakı
2017 Международная научно-практическая конференция «Мозг и Сердце» Kiyev/Ukrayna
2017 Международный конгресс. Большие акушерские и неонатальные синдромы – Патофизиология и Клиническая практика Sankt-Peterburq/Rusiya
2017 Ultrasonografi kursu İstanbul/Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Müxtəlif yaş qruplarına mənsub ilk doğanlarda hamiləlik dövrünün, doğuşun və ciftin quruluq fəaliyyət xüsusiyyətləri Kamilova N.M. 1997ildə namizədlik dissertasiyası
Azərbaycan Respublikasının bəzi regionlarında perinatal patologiyasının aşağı salınma yolları Kamilova N.M. 2008-ildə doktorluq dissertasiyası
Медико-социальные факторы долгожительства в г.Лянкарани Азербайджанской Республики Kamilova N.M. Гашимова У.Ф. Султанова И.А «Биомедицина», 2016, №4, с. 22
Диагностическое и прогностическое значение изучения влияния цинка, меди и селена на состояние здоровья человека Kamilova N.M. Садыхов Н.М. Алиев Ч.С. «Биомедицина», 2016, №4, с. 71
Динамика показателей гормонального баланса у беременных с ожирением Kamilova N.M., Caфарова А.З. «Биомедицина», 2016, №4, с. 92
Ekzogen-konstitusional tipli piylənmə olan qadınlarda reproduktiv və somatik sağlamlığın qiymətləndirilməsi Kamilova N.M. Səfərova A.Z. Sultanova İ.A. Mirzəyeva X. «Sağlamlıq», 2017, №1, s. 62
Hamiləlik və piylənmə Kamilova N.M. Safarova A.Z. «Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri», 2017, №2, s. 290
«Медико-социальные аспекты здоровья вынужденных переселенцев Азербайджанской республики» Kamilova N.M.- доклад Международная научно-практическая конференция «Мозг и Сердце», 4-5.09. 2017 ,Киев, Украина
Yeniyetmə qızlarda piylənmə zamanı bədən çəki indeksi və cinsi yetkinlik Kamilova N.M. Сафарова А.З. Султанова И.А Ахмед-заде В.А. «Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri», 2017, №3, s. 37
Возможности профилактики и прогноза течения гестационного периода у беременных с ожирением Kamilova N.M. Сафарова А.З. Султанова И.А Ахмед-заде В.А. «Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri», 2017, №3, s. 128
Surface enhanced Raman scattering of whole human blood on nanostructured ZnO surface. Kamilova N.M., Gasymov O.K., Alekperov O.Z., Aydemirova A.H., Aslanov R.B. Wiley-Vich Verlag & Co Kga, Weinheim, 2017, p.1-4.
Изучение гормонального и биохимического статуса долгожителей (на основе материалов по Ленкоранскому району) Kamilova N.M. Гашимова У.Ф. Гусейнова С.И. Гайсина А.А «Fiziologiya və insan sağlamlığı », 2017, s. 227
Kiçik Çanaq Orqanlarinin Iltihabi Xəstəlikləri: Etiopatogenezi, Klinikasi, Diaqnostikasi, Müalicə-Profilaktik Tədbirləri Kamilova N. M. Qurbanova C. F. Sultanova İ. Ə. İslamova E. A. Əliyeva Ü.H. Həkim mama-ginekoloqlar, V, VI kurs tələbələri və rezidentlər üçün METODİK VƏSAİT
Qadınlarda klimakterik sindromun gedişi və aparılma taktikası C.Qurbanova N.Kamilova. K.Heydərova Dərs vəsaiti ,“Təbib “ nəşriyatı
Qurum
Azərbaycan Herontoloqlar Cəmiyyəti- vitse- president -2017ildən
Sağlam nəsil- sədr-2007ildən