Bizim həkimlər

T.E.N/Assistent Arzu İsmayılova

T.E.N/Assistent Arzu İsmayılova

İxtisas: Mama-ginekoloq
Vəzifə: Assistent
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1997-2003 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2003-2005 Klinik ordinatura ATU,Onkologiya kafedrası Bakı
2005 Aspirantura ATU,III Mamalıq-ginekologiya kafedrası (ETMGİ) Bakı
2011-h/h Assistent ATU,I Mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2016 Ginekoloji problemlərə və riskli hamiləliklərə müasir yanaşma Bakı
2017 İnnovative Approach for Restoring the vaginal ecosystem and treatment and prophylactics of hormonal tumors Bakı
2017 New Technologies in ART, Microchip and NGS İstanbul/Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Kəmağıl olan qızların cinsi yetişkənlik dövrünün xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi İsmayılova A.C. Namizədlik dissertasiyası
Doğuş fəaliyyətinin diskoordinasiyasının patogenezi, klinikası, diaqnostikası, müasir korreksiya metodları İsmayılova A.C. Tibb elmləri doktoru elmi adı almaq üçün mövzu
Uşaqlığın inkişaf güsuru olan qadınlarda hamiləliyin gedişatının xüsusiyyətləri. Əliyeva E.M. Paşayeva C.B., Baxşəliyev F.M., İsmayılova A.C. Sağlamlıq, Bakı, 2015, №1, səh.85-89
Reproduktiv yaşda olan hiperandrogeniyalı qadınlarda hipoqonadotrop hipoqonadizmin xüsusiyyətləri Əliyeva E.M. Axundova N.E. Həsənova N.N. İsmayılova A.C., Məmmədova S.Ş. Ə.e.x. prof., t.e.d. “Şöhrət” orden laureatı N.M.Şəmsədinskayanın 90 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları
İnsulinrezistentliklə müşahidə olunan yumurtalıqların polikistoz sindromunda maddələr mübadiləsinin dəyişmə xüsusiyyətləri Əliyeva E.M. Axundova N.E. Qaraşova M.A. İsmayılova A.C. Baxşəliyev F.M. Ə.e.x. prof., t.e.d. “Şöhrət” orden laureatı N.M.Şəmsədinskayanın 90 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2016, s.82-84.
Особенности сократительной деятельности матки у рожениц с легкой преэклапсией Алиева Э.М. Ахмед-заде В.А., Исмайлова А.Дж. Научно-практический журнал «Здоровье женщины» (Украина), 2017, №4 (120), с.69-75
Qurum