Bizim həkimlər

T.E.D/Professor Fariz Camalov

T.E.D/Professor Fariz Camalov

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: ATU,III Cərrahi xəstəliklər kafedrasının müdiri
Şöbə: Cərrahi xəstəliklər
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1984-1990 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1990-1992 Klinik ordinatura ATU-nun Pediatriya fakultəsinin cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
1992-1995 Aspirantura ATU-nun Pediatriya fakultəsinin cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
1996-2005 Assistent ATU-nun Pediatriya fakultəsinin cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2005-2011 Dossent ATU-nun Pediatriya fakultəsinin cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2011-2015 Professor ATU-nun Pediatriya fakultəsinin cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2015-2017 Professor ATU,III cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2017-h/h Kafedra müdiri ATU,III cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2002 Definitive surgical trauma skills London/İngiltərə
2003 Oncological surgery Texas/ABŞ
2004 Laparoskopic surgery Tubingen/Almaniya
2006 Oncological surgery Bonn/Almaniya
2007 Oncological and laparoscopic surgery Ankara/Türkiyə
2005-2015 Rusiya Tibb Akademyası, İ.M. Seçinov adına Tibb Universitetinin Cərrahiyyə Klinakası Moskva/Rusiya
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Антибактериальная профилактика и иммунокоррекция в плановой и экстренной абдоминальной хирургии Camalov F.H. 211 стр. Элм. Баку-2011.
Эндолимфатическая гепатотропная терапия хирургического эндотоксикоза вследствие перитонита М.Я. Насиров Ш.Г.Гусейнов И.Т.Ахундов Баку-2011.
Ситуационные задачи по хирургии И.Т.Ахундов Баку-2011.
Cərrahi xəstəlikləri üzrə test və situasuion məsələlər İ.T.Axundov T.P.Camalov V.Ə.Fəttah-Pur «Тəbib» nəşriyyatı, Бакы, 2012. – 202 с.
Yoğun bağırsağın cərrahi xəstəlikləri. T.P Camalova. E.Y.Şərifov Баку, 2015. 230с. Dərslik.
«Клиническая значимость и преимущества применения герниоаллопластики по методике Трабукко при паховых грыжах». G.T. Hüseynova Z.İ.Rzayev Ə.e.x., prof. Q.Ş.Qarayevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konf.mater. səh. 134-136. Bakı-2017.
«Применение новых синтетических материалов при симультанной герниоалло-и абдоминопластике больных с послеоперационными вентральными грыжами и ожирением». T.P. Camalova İ.T. Axundov Z.İ.Rzayev Ə.e.x., prof. Q.Ş.Qarayevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konf.mater. səh. 128-134. Bakı-2017.
Əməliyyatdan sonrakı ventral yırtığların müasir müalicəsi T.P.Camalova M.Y.Nəsirov E.Y.Şərifov Monoqrafiya. Баку, 2018.
Umumilikdə 120 elmi əsər dərc edilmişdir
Qurum
ВЕСТНИК ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ jurnalının redaksiya heyyətinin üzvü
Qarabağ müharibəsinin veteranı