Bizim həkimlər

T.E.D/Professor Elmira Əliyeva

T.E.D/Professor Elmira Əliyeva

İxtisas: Mama-ginekoloq
Vəzifə: ATU,I Mama-Ginekologiya kafedrasının müdiri
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1975-1981 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1975-1981 Həkim-interna 7 saylı Doğum evi Bakı
1983-1984 Mama-ginekoloq Doğum evi Sumqayıt
1984-1985 II mamalıq şəbəsinin müdiri Doğum evi Sumqayıt
1985-1988 Aspirantura İ.M.Seçinov adına I Tibb İnstitutu Moskva/Rusiya
1988-1990 Baş elmi işçi Azərbaycan Respublikasinin Səhiyyə Nazirliyinin analıq və uşaq mühafizəsi İnstitutunda Bakı
1990-1991 Assistent ATU,III Mamalıq-ginekologiya kafedrası (ETMGİ) Bakı
1991-1997 Doktorantura Rusiya Tibb Akademiyasının Mamalıq, Ginekologiya və Perinatologiya Elmi Mərkəzi Moskva/Rusiya
1999-2002 Professor ATU,III Mamalıq-ginekologiya kafedrası (ETMGİ) Bakı
2002-2012 Kafedra müdiri ATU,III Mamalıq-ginekologiya kafedrası (ETMGİ) Bakı
2012 Əməkdar həkim Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
2012-2017 Kafedra müdiri ATU,I Mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Диагностика и коррекция нарушений фетоплацентарной системы у беременных с хроническим пиелонефритом и нефропатией Əliyeva E.M. 1988-ildə namizədlik dissertasiyası
Патология родовой деятельности у первобеременных (патогенез, клиника, диагностика, терапия, профилактика) Əliyeva E.M. 1997- ildə doktorluq dissertasiyası
Reprodukriv dövrdə olan β-talassemiyalı qızlar və qadınların laborator və biokimyəvi göstəricilərinin xüsusiyyətləri Cəbrayılova F., Əliyeva E.M. Rəhimov Ə.Ə. Abbasova F.Y. Təbabətin aktual problemləri 2017 (elmi-praktik konfransın materialları). Bakı 2017, s.18
Cinsi yetişkənlik dövründə β-talassemiyalı qızların aybaşı funksiyanın formalaşma xüsusiyyətləri Abbasova F.Y. Əliyeva E.M. Vəliyeva G. Həsənova N.N. Əmiraslanova Ş.Z. Təbabətin aktual problemləri, Bakı 2017, s.39
Yüngül preeklampsiya olan qadınlarda hamiləliyin, doğuş fəaliyyətinin xüsusiyyətləri Qaraşova M.A. Əliyeva E.M. “Sağlamlıq” №3, 2017, s.54-59
Особенности сократительной деятельности матки у рожениц с легкой преэклапсией Ахмед-заде В.А., Алиева Э.М. Исмайлова А.Дж. Научно-практический журнал «Здоровье женщины» (Украина), 2017, №4 (120), с.69-75
Textbook of gynecology Əliyeva E.M., Qaraşova M.A. Dərs vəsaiti 2017
Qurum