Bizim həkimlər

Baş laborant Lalə Lətifova

Baş laborant Lalə Lətifova

İxtisas: Damar cərrahı
Vəzifə: Baş laborant
Şöbə: Ürək-damar cərrahiyyəsi
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1989-1995 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1995-1996 İnternatura Şəki mərkəzi rayon xəstəxanasının (MRX) cərrayiyyə şöbəsi Şəki
1996-2005 Həkim-cərrah Şəki mərkəzi rayon xəstəxanasının (MRX) cərrayiyyə şöbəsi Şəki
2005-2007 Klinik-ordinatura Rusiya Diplomdansonrakı Təhsil Tibb Akademiyasının (Российская Медицинская Академия Последипломного образования – РМАПО) «Ümumi və təxirəsalınmaz cərrahiyyə» kafedrasında “cərrahiyyə” ixtisası üzrə Moskva/Rusiya
2008-2011 Aspirantura İ.M. Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetində akademik A.F.Çernousovun başçılıq etdiyi “I-fakultet cərrahiyyəsi kafedrasında “cərrahiyyə” ixtisası üzrə Moskva/Rusiya
2013-h/h Baş laborant ATU,III cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2007 Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının Endokrinoloji elmi mərkəzində “endokrin cərrahiyyə” Moskva/Rusiya
2008 Rusiya Diplomdansonrakı Təhsil Tibb Akademiyasının “Torakal cərrahiyyə” kafedrasında təkmilləşmə kursu Moskva/Rusiya
2011 Moskva şəhərində N.İ. Piroqov adına Milli tibbi-cərrahiyyə mərkəzində «Новые технологии в хирургическом лечений вен нижних конечностей» mövzusunda tematik təkmilləşmə kursu Moskva/Rusiya
2017 «Ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей» - повышение квалификации (стажировка) по индивидуальной программе (72 час),; Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Институт Хирургии им. А.В. Вишневского Министерства здравоохранен Moskva/Rusiya
2017 Технический инструктаж по теме: Правила эксплуатации аппарата лазерного хирургического фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, программируемого «ЛАХТА-МИЛОН». Москва. Группа компаний МИЛОН ООО «МИЛОН лазер»; ООО «КВАЛИТЕК» Moskva/Rusiya
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Острый панкреатит после операции с лимфаденэктомией по поводу рака желудка Лятифова Л.В. Диссертация кандидата медицинского наука, Москва, 2011года, 167 ст.
Предикторы развития послеоперационного панкреатита Лятифова Л.В., Рустамова А.Б. и др. Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии: Приложение №48, материалы Двадцать второй Объединенной Российской Гастроэнтерологической Недели 3-5 октября 2016 г., Москва. №5, том 26, 2016. Стр. 49
Эстетическая абдоминопластика – забота о здоровье и красоте Рустамова А.Б., Лятифова Л.В., Рагимова Ш.И. V.Axundov adına Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun elmi əsərləri: IX cild, 2016, səh.307-310, Bakı.
Əməliyyatdansonrakı kəskin pankreatitin proqnozu Lətifova L.V., Abdullayev M.M. və başqaları. Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri 2017” elmi-praktik konfransın materialları, səh. 30, Bakı 2017.
İrinli peritonitin müxtəlif mərhələlərində qanda lipid peroksidləşməsi məhsulları və orta molekul çəkili peptidlərin qatılığının dəyişmə xüsusiyyətləri Məmmədova E.T., Məmmədov Ə.M., Quliyev M., Lətifova L.V. Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, 336-338, Bakı-2017.
Анализ частоты развития и структуры осложнений после радикальных операций по поводу рака желудка. Насиров М.Я., Панахов Д.М., Лятифова Л.В. и др Cərrahiyyə jurnalı №1, 2017. Səh. 15-19
Аутоплазматерапия в колопроктологии Крылов Н.Н., Лятифова Л.В. Журнал хирургия имени Пирогова, №7, стр. 61-64, 2017, Москва.
Острый послеоперационный панкреатит и гнойно-септические осложнение у больных, оперированных по поводу рака желудка Лятифова Л.В., Эйвазова К.А., Мамeдова Э.Т Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии: Приложение №50, материалы Двадцать третьей Объединенной Российской Гастроэнтерологической Недели 9-11 октября 2017 г., Москва. №5, том 27, 2017. Стр. 48.
Yuxarı qastrointestinal sistem qanaxması olan xəstələrin ümumi qiymətləndirilməsi Camalov F.H., Eyvazova K.Ə., NəbiyevaE.V., Lətifova L.V. Azərbaycan Tibb Jurnalı: №4, 2017, səh. 111-116.
Ümumi 21 məqalə çap olunub
Qurum