Bizim həkimlər

Baş laborant Xatirə Rəhimova

Baş laborant Xatirə Rəhimova

İxtisas: Uşaq cərrahı
Vəzifə: Tədris hissə müdiri köməkçisi
Şöbə: Uşaq cərrahiyyəsi
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1997-2003 Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
2003 Uşaq cərrahı Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
2013 Uşaq Endoskopiya və kolonoskopiyası İstanbul Tibb Universiteti İstanbul/Türkiyə
Müddət Vəzifə Adı Yer
2003-h/h Baş laborant ATU,Uşaq cərrahiyyəsi kafedrası Bakı
2008-2014 Pedaqoji fəaliyyət ATU,Uşaq cərrahiyyəsi kafedrası Bakı
2014-h/h Tədris hissə müdiri köməkçisi ATU,Uşaq cərrahiyyəsi kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2013 Çocuk hastalıkları Anabilim Dalı-Çocuk Gastro,Hepatoloji və Beslenme bölümündə eğitim-Capa Tip Üniversitesi İstanbul/Türkiyə
2013 ХII İnternational Euroasian Congress of Surgery and Gastroentereology Bakı
2013 Doktorantların və gənc tədqiqatcıların XVIII Respublika elmi konfrans Bakı
2013 Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfrans Bakı
2014 Çocuk Endoskopy,Kolonoskopy-Capa Tip Üniversitesi İstanbul/Türkiyə
2015 Azərbaycan Travmatoloq və Ortopedlərin I qurultayı Bakı
2015 Tibb tələbələri və gənc həkimlərin 2-ci Beynəlxalq Tibb konqresi. Bakı
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Uşaqlarda mədə xorasının perforasiyası. Ç.B.Quliyev, X.S.Rəhimova, M.U.İsmayılov Bakı, Sağlamlıq jurnalı 2011, № 5.səh. 165-167
Uşaqlarda mədə-bağırsaq qanaxmaları zamanı müalicə taktikasının seçilməsi. Ç.B.Quliyev, X.S.Rəhimova M.U.İsmayılov Sağlamlıq jurnalı, Bakı 2012, № 1,S.40-45.
Uşaqlarda qeyri xora mənşəli qastrointestinal qanaxmalar. Ç.B.Quliyev, X.S.Rəhimova Bakı, Cərrahiyyə jurnalı 2012, № 2, s.16-19.
Uşaqlarda qastroduodenal xora xəstəliyinin fəsadlaşmalarının diaqnostika və müalicəsi. Ç.B.Quliyev , X.S.Rəhimova Bakı, Cərrahiyyə jurnalı 2012, № 3(31). S.50-54
Uşaqlarda eroziv-xoralı xəstəliklər zamanı mədə-bağırsaq qanaxmaları. Quliyev Ç.B., M.U.İsmayılov, X.S.Rəhimova Prof. B.M.Aşurovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın mater. S.92. Bakı 2013.
Uşaqlarda qarın boşluğunun sistoz törəmələri bağırsaq keçməməzliyinin səbəbi kimi. Quliyev Ç.B., R.Ş.Poluxov, X.S.Rəhimova. Bakı. Sağlamlıq jurnalı, 2013, № 3,S.34-37.
Uşaqlarda travmatik diafraqma dəbəliyi Quliyev Ç.B., R.Ş.Poluxov, X.S.Rəhimova. Bakı. Sağlamlıq jurnalı, 2013, № 3,S.188-194.
Omphalocele ilə olan yenidoğulmuşda göbək ciyəsinin bağlanmasından sonra baş verən kəskin bağırsaq keçməməzliyi təsadüfü Quliyev Ç.B., R.Ş.Poluxov, X.S.Rəhimova. Bakı. Sağlamlıq jurnalı, 2013, № 4,S.202-203.
Uşaqlarda xora mənşəli qastroduodenal qanaxmalar,onun Helikobakteri pylori (HP) ilə əlaqəsi və müalicə taktikası. Quliyev Ç.B., X.S.Rəhimova Prof.Beybala. Abbasovun 90 illik yub.Həsr edilmiş konfrans.mat. Bakı. 2013, s.44-45.
Uşaqlarda Kron xəstəliyinin fəsadlarının diaqnostikası və cərrahi müalicəsi. Quliyev Ç.B., R.Ş.Poluxov, X.S.Rəhimova. Bakı,Cərrahiyyə jurnalı2013, № 4. S.32-36
Uşaqlarda qastroduodenal qanaxmaların diaqnostika və müalicəsində endoskopiyanin rolu. X.S.Rəhimova Bakı - Doktorantların və gənc tədqiqatcıların XVIII Respublika elmi konfransı nın materialları. I cild 2013. s.164-166
Uşaqlarda kor və qalça bağırsağın ikiləşmə təsadüfləri Quliyev Ç.B., R.Ş.Poluxov, X.S.Rəhimova. və s. Bakı. Sağlamlıq jurnalı №3, 2014 s.175-178
Uşaqlarda qastroduodenal qanaxmaların endoskopik meyarları. Ç.B.Quliyev, İ.İ.Alışov, X.S.Rəhimova Bakı. ATU-nun əməkdaşla rının elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problem ləri”mövzusunda elmi konf ransın mater.2014, s.49
Uşaqlarda kəskin qastroduodenal qanaxmalar. Ç.B.Quliyev, İ.İ.Alışov , X.S.Rəhimova Bakı. ATU-nun əməkdaşla rının elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş “Təbabətin aktual problem ləri”mövzusunda elmi konf ransın materialları.2014, s.50
Uşaqlarda pankreasın travmatik zədələnmələrinin diaqnostika və müalicəsinin bəzi aspektləri Quliyev Ç.B., R.Ş.Poluxov, X.S.Rəhimova. və s. Bakı Cərrahiyyə jurnalı. № 3, 2014.
Редкая причина острого желудочно-кишечного кровотечения у детей –Болезнь Дьелафуа. Ч.Б.Кулиев. Р.Ш.Полухов, Х.С.Рагимова Центрально-Азиатский Медицинский журнал им.М.Миррахимова. Том ХХ, № 1, 2014. С.44-49.
Uşaqlarda skelet sümüklərinin ağir kəllə-beyin travmasi ilə müştərək zədələnmələrində travmatik şokun xüsusiyyətləri və müalicə prinsipləri Ç.B.Quliyev, X.S.Rəhimova Travmatologiya və Ortopediya jurnalı.2014.N1,s.116
Uşaqlarda müştərək travmalarda qarin boşluğu üzvlərinin zədələn-mələrindəcərrahi taktika Ç.B.Quliyev, X.S.Rəhimova Travmatologiya və Ortopediya jurnalı.2014.N1,s.117-118
Гемангиома как причина кишечных кровотечений у детей.. Ч.Б.Кулиев. Х.С.Рагимова И.В.Поддубный Москва Хирург Жур.N 11 2014
Uşaqlarda qastroduodenal qanaxmaların residivlərinin proqnozlaşdırılmasında endoskopiyanın rolu Ç.B.Quliyev, X.S.Rəhimova Bakı T.е.d. Əzəm Təyyar oğlu Ağayevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları.2014.S.111-114.
Uşaqlarda xora mənşəli kəskin qastroduodenal qanaxmaların yerli müalicəsində“EndoClot– AMP”substratı ilə endoskopik hemostaz. Quliyev Ç.B.,Rəhimova X.S., Alışov İ.İ Bakı.Professor Ə.M.Əlizadə nin anadan olmasının 100 illiyin həsr olunmuş elmi-praktik konfransın material ları. 2015. s. 81-82.
Uşaqlarda qastroduodenal qanax maların kompleks müalicəsində endoskopik hemostazin tətbiqi. Quliyev Ç.B.,Rəhimova X.S Bakı.Sağlamlıq jurnalı. 2015
Uşaqlarda qastroduodenal qanaxmalarda xoranın residiv vermə meyarlarının müəyyən edilməsi. Quliyev Ç.B.,Rəhimova X.S. Azərbaycan Tibb Universitetinin əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları.Bakı – 2017. s 29
Uşaqlardaqastroduodenal qanax maların kompleks müalicəsində endoskopik hemostazin tətbiqi. Quliyev Ç.B.,Rəhimova X.S Bakı.Balakişiyevin110illik yubileyinə həsr edilmiş elmi praktiki konfrans material. 2016. s.74-80.
Uşaqlarda kəskin qastroduodenal qanaxmalarda endoskopik hemostaz. Rəhimova X.S Sağlamlıq jurnalı, Bakı 2017, №1,s..43-49
Наш опыт эндоскопического применения гемостатического порошка”EndoClot-AMP” в лечении острых гастродуоденальных кровотечений у детей Х.С.Рагимова Журнал,Хирургия Восточная Европа. № 2, том 6, 2017
Qurum