Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Dossent Abbas Abbasov

T.Ü.F.D/Dossent Abbas Abbasov

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Dossent
Şöbə: Transplantologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1980-1986 Cərrah Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1986-1988 Klinik ordinatura Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1988-1991 Aspirantura Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1990-1992 Baş laborant ATU, III cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
1993-2008 Assistent ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2008 h/h Dossent ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2001 Laparoskopik cərrahiyyə 100 Yıl Universiteti, Van şəhəri, Türkiyə
2002 Endokrin və qida borusu cərrahiyyəsi 100 Yıl Universiteti, Van şəhəri, Türkiyə
2007 Laparoskopik cərrahiyyə Kafkas Universiteti, Qars şəhəri, Türkiyə
13 yerli və xarici elmi –publisistik konfransalrda iştirak etmişdir.
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Dalaq toxumasının autotrans-plantasiyasının müqayisəli öyrənilməsi 1993- Tibb elmləri namizədi.
Travmatik sfinkter çatışmazlığı olan xəstələrdə düz bağırsağın qapayıcı aparatının funksional xüsusiyyətləri Əliyev E.A., Sultanova S.H., Abbasov A.H. Bakı, Cərrahiyyə jurnalı, 2010, № 3(23), s.40-44
Düyünlü urun diaqnostikasında nazik iynəli aspirasion biopsiyanın əhəmiyyəti. Abbasov A.H., Hümmətov A.F., Qapaqov F.M. Bakı, Cərrahiyyə jurnalı, 2010, №4, s. 51-53
Ezofaqoplastika üçün istifadə olunan transplantatların müqayisəli qiymətləndirilməsi Abbasov A.H. Bakı, Sağlamlıq jurnalı, 2010, №5, s. 29-31
Лечение разрывов промежности. Алиев Э.А., Султанова С.Г., Аббасов А.Г. Киев, журнал Хирургия Украины, 2011, №1 (37), с. 40-43
Düyünlü urun müalicəsində total və subtotal tireoidektomiyanın müqayisəli öyrənilməsi. Hümmətov A.F., Abbasov A.H., Şirinova X.N Bakı, Sağlamlıq jurnalı, 2015, №3, s. 92-95
Residiv urlarda cərrahi müalicə üsulunun seçilməsi Hümmətov A.F., Abbasov A.H., Şirinova X.N. Bakı, Cərrahiyyə jurnalı, 2015, №4, s. 48-52
Qalxanvari vəz düyünlərinin etosklerolla müalicəsi. Abbasov A.H., Hümmətov A.F., Şirinova X.N. Bakı, Sağlamlıq jurnalı, 2015, №5, s. 81-85
Cəmi:73 dərc olunmuş elmi iş,onlardan 5 Azərbaycan dilində dərslik və dərs vəsaiti,18 məqalə, 43 tezis,həmçinin 5 ixtira və səmərələşdirici təkliflin müəllififdir. Hazırladığı mühazirələr – 2
Qurum
Azərbaycan Cərrahlar Cəmiyyəti
Türk endokrin cərrahlar cəmiyyəti