Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Assistent Elmar Şərifov

T.Ü.F.D/Assistent Elmar Şərifov

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Şöbə müdiri
Şöbə: Tədris Treninq Mərkəzi
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1987-1994 Ümumi cərrah Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1994-1996 Klinik ordinatura ATU,Pediatriya fakultəsinin Cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
1996-2004 Baş laborant ATU,Pediatriya fakultəsinin Cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2004-2014 Assistent ATU,Pediatriya fakultəsinin Cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2014-2017 Assistent ATU,3-cü cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2016-h/h Tədris Treninq Mərkəzinin rəhbəri ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikası Bakı
Müddət Adı Yer
2017 “ROSOMED-2017” və “ROSMEDOBR-2017” Moskva/Rusiya
2017 Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği - ELCD və İ.Ü. Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi - İSTEM LAPAROSKOPİK CERRAHİ KURSU Online
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Klinik cərrahiyyə (həzm traktı) (dərs vəsaiti) M.Y.Nəsirov, E.Y.Şərifov Nurlan, 2009. 737 s.
Hərbi cərrahlıq (dərslik) M.Y.Nəsirov, Z.İ.Salahov, E.Y.Şərifov Nurlan, 2009, 450 s.
Surgical diseases (dərslik) M.Y.Nəsirov, E.Y.Şərifov Nurlan, 2009. 233 s.
Qida borusunun cərrahi xəstəlikləri (dərslik) N.A.Qasımov, A.K.Kazımov, E.Y.Şərifov Nurlan 2015, 233 s.
Kомплексная профилактика ранних постгастрорезекционных осложнений и краткая характеристика их результатов Э.Я.Шарифов, Н.Г.Мамедов Укранский хирургический журнал, 2012, №2, с.74-77.
Частота осложнений больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки Э.Я.Шарифов, Н.Г.Мамедов, А.Х.Алиев Международный Медицинский Журнал, Украина, 2011, №1, с. 76-78
Пути регулирования нарушений в углеводном, водно-электролитном обмене и кислотно-щелочном равновесии в раннем послеоперационном периоде после резекций желудка Э.Я.Шарифов, Н.Г.Мамедов М.Я.Насиров Украинский Медицинский Альманах, 2010, Т.13, №6. с. 102-106
Modern antibacterial prophylaxis and immunomodulating therapy in complex treatment of patients with cholecystitis E.Y.Sharifov, M.Y.Nasirov, D.J.Jafari İmmunitet və infeksiya jurnalı, 2013, cild 2, №1, с. 52
Пути снижения частоты ранних постгастрорезекционных осложнений Э.Я.Шарифов, И.А.Шафиев Актуальные вопросы оперативной хирургии и клинической анатомии. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии. /Респ. Белорусь, г.Гродно, 2011. с. 243-246
Mədə rezeksiyalarından sonrakı erkən dövrdə mədə güdülünün aktiv dekompressiyası və enteral zondla qidalanmanın birgə tətbiqinin qanın zülal-elektrolit göstəricilərinə təsiri E.Y.Şərifov Cərrahiyyə, 2011, №2, s. 69-73
Qurum