Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Assistent Qalib İmanov

T.Ü.F.D/Assistent Qalib İmanov

İxtisas: İnvaziv kardioloq
Vəzifə: Ürək kateterizasiyası və angioqrafiya laboratoriyasının müdiri
Şöbə: Ürək-damar cərrahiyyəsi
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1992-1998 Həkim Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1999-2002 Klinik ordinatura C.Abdullayev adına ETKİ Bakı
2001-2009 İnvaziv kardioloq, pediatrik kardioloq Mərkəzi Klinik Xəstəxana Bakı
2009-2014 İnvaziv kardioloq, pediatrik kardioloq Mərkəzi Gömrük Hospitalı Bakı
2014-h/h Şöbə müdiri ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikası Bakı
Müddət Adı Yer
2001 Klinik kardiologiya, Exokardioqrafiya Starajesko adına ETKİ Kiyev/Ukrayna
2002 İnvaziv kardiologiya-Koşuyolu Kalp Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul/Türkiyə
2003 İnvaziv kardiologiya-Uludağ Universitesi Bursa/Türkiyə
2006 Pediatrik kardiologiya-Uludağ Universiteti Bursa/Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
ST ELEVASİYALI KƏSKİN MİOKARD İNFARKTININ ERKƏN MƏRHƏLƏSİNDƏ APARILAN MİOKARDIN REVASKULYARİZASİYA ÜSULLARININ SOL MƏDƏCİYİN REMODELLƏŞMƏSİNƏ TƏSİRİ Tibb üzrə fəlsəfə doktoru adı almaq üçün yazılmış dissertasiya
Qurum