Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Assistent Nurəngiz Hacıyeva

T.Ü.F.D/Assistent Nurəngiz Hacıyeva

İxtisas: Neonatoloq
Vəzifə: Neonatoloq
Şöbə: Neonatalogiya
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1995-2001 Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2001-2002 Həkim-interna 6 saylı uşaq xəstəxanası Bakı
2002-2009 Baş laborant ATU,Neonatologiya kafedrası Bakı
2009-h/h Assistent ATU,Neonatologiya kafedrası Bakı
2002-2014 Neonatoloq K. Fərəcova adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun Yarımçıq doğulmuşların patologiyası şöbəsi Bakı
2014 Neonatoloq "Tibb Fakultesi Uşaq sağlamlığı və nevroloji xəstəlikləri" Ankara şəhəri Hacettepə universiteti Ankara/Türkiyə
2014-h/h Neonatoloq ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikası Bakı
Müddət Adı Yer
2006,2007 Tətbiqi Homotoksikologiya Bakı
2007 Homeo-İzopatiya,Sağlam Terapiya,Mikrobioloji Terapiya,Regenereyzen Terapiya Bakı
2008 Tətbiqi Homotoksikologiya,Mikrobioloji Terapiya Bakı
2010 “Yeni Doğulmuş Uşaqların Reanimasiyası”,“Sağlam və Xəstə Yenidoğulmuş Uşaqlara Səmərəli Qulluq”,“Modul “C” proqramı”,“Körpənin Hamiləlik Vaxtı və Hamiləlikdən Sonrakı Sağlamlığı” Bakı
2011 “Uşaq və Cochlear İmplant Simpoziumunda Eşitmə İtkisinə Bir Yanaşma”,“Təhsilin Əsasları” Bakı
2012 “Pediatrik Təcili yardım”,“Xəstə və vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlara Tibbi Xidmətin Göstərilməsi”,“Pediatriyada Təxirəsalınmaz Vəziyyətlər”,“EEQ (Elektroensefaloqrafiya) proqramı” Bakı
2013 Tibbin Aktual Sualları Bakı
2014 Türk-Azəri Astma-Allergiya Zirvəsi Bakı
2014 Beynəlxalq Hippokrat İrsinin Araşdırılması Afina/Yunanıstan
2014 Avropa Pediatriya Akademiyasının 5-ci konqresi Barselona/İspaniya
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Pain assisment methods in newborn infants VI Türk dilli millətlər Bakı 5-8 oktyabr 2006, s.68-69
Mərkəzi sinir sisteminin hipoksik-işemik zədələnməsi olan müxtəlif hestasiya yaşlı yenidoğulanlarda ağrının qiymətləndirilməsi Əziz Əliyevin 110 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 2007, s. 71-72
Yenidoğulanlarda qidalanmanın xarakterindən asılı olaraq ağrı sindromunun qiymətləndirilməsi Həsənov S.Ş. K. Fərəcova adına ETPİ yubileyi. 2007 s. 78-81
Yenidoğulanlarda ağrı sindromu zamanı kliniki və fizioloji dəyişikliklər Sağlamlıq jurnalı. 2007-ci il № 10 s. 98-102
Yenidoğulanlarda ağrı sindromu haqqında müasir təsəvvürlər Sağlamlıq jurnalı 2008-ci il № 2 s. 171-177
MSS-nin perinatal zədələnmələrinin proqnozlaşdırılması neonatologiyanın aktual problemlərindən biri kimi Həsənova A.Ə., Nəcəfova G. T. Sağlamlıq jurnalı 2008-ci il № 3 s.7-12
Yenidoğulanlarda ağrı sindromunun klinik meyarlarının MSS-nin zədələnmələrinin ağırlıq dərəcəsindən assıllığı Azərbaycan Tibb jurnalı 2008-ci il, №3, s. 50-52
Diagnostic evidences of newborns pain syndrome Həsənov S. Ş., Seyidbəyova F. O., Pənahova N. F. VIIITürk dilli milətlər Naxçıvan 27-29 iyun 2008, s.12-13
Təkrari ağrılı təsirlərə məruz qalan yenidoğulanlarda adaptasiyanın xüsusiyyəti Həsənov S. Ş., Həsənova A. Ə., Pənahova N. F. Allerqologiya, immunologiya və immunoreabilitasiya üzrə III Azərbaysan milli konqressi. 2008-ci il 14-15 Noyabr, 14 s. 366-368
Современные методы диагностики, профилактики и лечения болевого синдрома у новорожденных Гасанов С.Ш., Тагиев Н.А. Журнал аллергология и иммунология. Tом №1, февраль 2009. С. 54
Оценка и коррекция болевого синдрома у недоношенных новорожденных с поражением центральной нервной системы Georgian Medical News journal №4(169) aprel 2009 S.54
Эффективность препарата Траумель С при болевом синдроме у новорожденных Гасанов С.Ш. Биологическая медицина сентябрь 2009-т-17, №2, с. 43-48
Функциональное состояние циркулирующих моноцитов у новорожденных детей различного гестационного возраста Həsənov S.Ş., Seyidbəyova F.O., Pənahova N.F., Haşimova R.A. Sağlamlıq jurnalı 2009-cu il № 9 s.114-118
Təkrari ağrılı təsirlərə məruz qalan yenidoğulanlarda vegetativ dəyişikliklərin xarakteri Azərbaycan ginekoloqlarının III qurultayı 2010
Antenatal dövrdə müşahidə edilən müxtəlif ağrılı müdaxilələrin yenidoğulanlara təsiri ATU 80 illik 2010
Informative data of algomarkers of premature newborns with CNS lesions Həsənov S.Ş. Turk dilli millətlər Qazaxstan 2010
Aдювантная терапия при боли у новорожденных с поражением ЦНС Tacikstan
Yenidoğulanlarda kefalohematomanın müalicəsində traumeel s səmərəliliyi Həsənov S.Ş., Seyidbəyova F. O., Musayev İ.M., Axundova A.A. Nevroloqların IV konqressi 2010
Safe method of treatment the Patent Foramen Ovale in preterm infants Hasanov S.Sh., Akhundova A.A. Turk dilli millətlər İran 2012
Ağrı sindromu keçirən yenidoğulanların reabilitasiyasında qeyri ənənəvi müalicənin üstünlükləri Allerqologiya, immunologiya və immunoreabilitasiya üzrə IVAzərbaysan milli konqressi 19-20 oktyabr 2012-ci səh. 91-93
Assessment of renal and intestinal tissue condition of IUGR infant Akhundova A.A., Panakhova N.F., Hasanov S.Sh., Guliyeva S.A. Avropa akademiyasının pediatr cəmiyyətlərinin 4-cü konqressində İstambul 5-9 oktyabr 2012-ci il poster məruzə ilə olunub.
Mərkəzi sinir sisteminin hipoksik-işemik zədələnmələrində müalicə tədbirlərinin optimizasiyası Həsənov S.Ş., Həşimova R.Ə., Dünyamalıyeva H.Ü. Əməkdar elm xadimi, tibb elmleri doktoru, professor Zəhra Tahir qızı Quliyevanın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. 2013 s. 57-58
Tekrari ağrılı təsirlərə məruz qalan yenidoğulanlarda qlükozanın səviyyəsi. Həsənov S.Ş., Həşimova R.Ə., Musayev I.M. Əməkdar elm xadimi, tibb elmleri doktoru, professor Zəhra Tahir qızı Quliyevanın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. 2013 s. 58-59
Clinical description of pain of the newborns with different levels of CNS infringement Nacafova G.T. 2-aя Международная Научно-Практическая Конференция «Актуальные вопросы медицины» 2013 20-21 апрель стр. 105-106.
MSS-nin zədələnmə dərəcəsindən asılı olaraq vaxtından əvvəl doğulanlarda klinik adaptasiyanın gedişində bəzi aspektlərin təzahürü Azərbaycan xalqının ümummili lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunur. Avropa neonatoloq və perinatoloqlar cəmiyyətləri birliyinin I Bakı beynəlxalq neonatoloji konqresi 13-14iyul 2013
Osteogenesis imperfecta " Brittle bone" disease ve ya Lobstein syndrome Nəcəfova G. T., Rüstəmova Ş.T. Sağlamlıq jurnalı 2014-cü il № 1 s. 186-191
Yenidoğulanlarda ağrı və ağrısızlaşdırma Həsənov S.Ş. Neonatologiya dərslik 2007
Sağlam boy at kitab 2007
Yenidoğulanlarda ağrı sindromu Həsənov S.Ş., Həşimova R.Ə. Metodik vəsait 2012
"Determination of renal hypoxic injury in LBW infants with IVH using new biomarkers -kidney injury molecule 1(KIM-1) and urinary neutrophil gelatinase-associated lipocain (UNGAL) mövzusunda tezis çap edilib və həmin mövzuda lövhə təqdimatı olunub. Akhundova A.A., Panakhova N. F., Hasanov S.Sh., Barselona şəhərində keçirilən Pediatriya cəmiyyətinin Avropa akademiyasının 5-ci konqresinin tezislər toplusu 17-21.10. 2014-cü il
Qurum