Bizim həkimlər

T.E.N/Dossent Cahangir Qasımov

T.E.N/Dossent Cahangir Qasımov

İxtisas: Otorinolarinqoloq
Vəzifə: ATU-nun əməkdaşlarının həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
Şöbə: LOR cərrahiyyə
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1990-1996 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1996-1998 Klinik ordinatura Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1998-2001 Aspirantura Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2001-2010 Assistent ATU,Qulaq,burun və boğaz xəstəlikləri kafedrası Bakı
2010-h/h Dossent ATU,Qulaq,burun və boğaz xəstəlikləri kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Otomikozların etiologiyası və epidemiologiyası ATU - nun insan anatomiyası kafedrasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu Bakı, 2009. səh.175-176
Uşaqlarda xronik otitlərin inkişafında bakterial və mikotik floranın rolu Ş.R.İbrahimov Sağlamlıq jurnalı Bakı,2009.səh. 195-197
Sumqayır Sulfanol zavodunda çalışanların burun boşluğu kalorifer funksiyasının müayinəsi Z.R.Cəfərov ATU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları Bakı, 2010. səh.21
Bakı Mexaniki Təmir zavodunda işləyənlərin burun boşluğundan leykositlərin miqrasiya intensivliyinin öyrənilməsi Z.R.Cəfərov ATU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları Bakı,2010.səh. 20-21
Bakı şəhəri əhalisi arasında otomikozun yayılmasının öyrənilməsi Sağlamlıq jurnalı Bakı,2010.səh. 120-122
Bakı Neft emalı zavodunda çalışanların qoxu analizatorunun vəziyyətinin öyrənilməsi Z.R.Cəfərov Sağlamlıq jurnalı Bakı,2010.səh. 146-148
Bakı Mexaniki Təmir zavodunda çalışanlarda qoxu analizatorunun vəziyyəti Z.R.Cəfərov, Ş.İ.Quvalov, M.Ə.Hüseynova Tamerlan Əliyev - 90 Bakı, 2011. səh. 119-120
Xroniki irinli orta otitin yayılmasına təbii iqlim şəraitinin təsiri Ş.İ.Quvalov, S.A.Baloğlanova Sağlamlıq jurnalı Bakı, 2011.səh. 148-150
Funqal sinusitlər Ş.İ.Quvalov,R.Ş.Quvalov, S.A.Baloğlanova, Sağlamlıq jurnalı Bakı, 2011.səh. 201-203
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən Bakı şəhərinə köçmüş uşaqlar arasında kəskin və xroniki orta otitin yayılmasında təbii iqlim şəraitinin öyrənilməsi Ş.İ.Quvalov,S.A.Baloğlanova, Ş.R.İbrahimov Sağlamlıq jurnalı Bakı,2011.səh. 90-92
Postoperasion dövrdə otogen fasial parizlərin medikamentoz korreksiyasının naticələrinin dinamikasının obyektiv qiymətləndirilməsi A.V.Qasımov, S.A.Baloğlanova Prof.H.A.Sultanovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları Bakı, 2012. səh.139-140
Orbital və kəllədaxili ağırlaşmalarla fəsadlaşmış xronik polipoz irinli rinosinusitli xəstələrdə aparılan müalicənin əng ciblərinin yerli immunitetinə və mikroflorasına təsiri Ş.İ.Quvalov, S.A.Baloğlanova Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları Bakı, 2012. səh.268-269
Üz sinirinin otogen mənşəli periferik parizinin həyat keyfiyyətinə təsiri A.V.Qasımov, S.A.Baloğlanova Azərbaycan Tibb jurnalı Bakı, 2012. səh.90-93
Rinosinusitlər və onların ağırlaşmaları:patogenezinin və müalicəsinin immunoloji aspektləri, paranazal sinusların selikli qişasının qeyri-spesifik və immun mühafizə mexanizmləri Ş.İ.Quvalov, R.Ş.Quvalov, S.A.Baloğlanova, Azərbaycan Tibb jurnalı Bakı, 2012. səh.171-173
Xroniki irinli orta otitin uşaqların ümumi sağlamlıq göstəricilərinə təsiri C.S.Cəlilov, Ş.İ.Quvalov, M.Ə.Hüseynova, Ş.R.İbrahimov, S.A.Baloğlanova, Sağlamlıq jurnalı Bakı,2013 Səh. 176-178
Bakı Mexaniki Təmir zavodunda işləyənlərin burun boşluğu selikli qişa epitel hüceyrələrinin deskvamasiya dərəcəsinin təyin olunması Z.R.Cəfərov Prof.İ.M.Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları Bakı, 2013. səh.134-135
Xronik orta otitin xəstələrin həyat keyfiyyətinə təsiri A.V.Qasımov, S.A.Ağalar, G.M.Qurbanova, G.M.Əsadova Azərbaycan Tibb jurnalı Bakı, 2013. səh.46-49
Патология лор-органов при врожденных зубочелюстных аномалиях C.S.Cəlilov, V.M.Panaxian, D.M.Talıbov Журнал ушных,носовых и горловых заболеваний УДК, 2013. стр.54-56
Kəskin haymorit zamanı allergik faktorun rolunun əng cibi möhtəviyyatının immunositokimyəvi xüsusiyyətləri ilə təyini Ş.İ.Quvalov, R.Ş.Quvalov, S.A.Baloğlanova, B.M.Aşurovun 70 Bakı,2013 səh. 214-215
К вопросу отогенного парезалицевого нерва при хроническом среднем отите A.V.Qasımov, S.A.Ağalar, G.M.Qurbanova Вестник оториноларингологии Москва 2014
Наследственность при болезнях уха,горла и носа C.S.Cəlilov, V.M.Panaxian Sağlamlıq jurnalı Bakı,2014.səh. 93-97
Otomikoz, klinikası, diaqnostikası və müalicəsi Ə.M.Talışınskiy Otomikoz, klinikası, diaqnostikası və müalicəsi Bakı,2011. səh. 3-23
Qurum
Stomatologiya Fakultəsi İlkin Müdafiə Şurasının üzvü