Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Assistent Yavər Hacısoy

T.Ü.F.D/Assistent Yavər Hacısoy

İxtisas: Laboratoriya işi
Vəzifə: Klinik Diaqnostik Laboratoriyanın şöbə müdiri
Şöbə: Laboratoriya
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
2011-2014 Dissertant Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1998-2003 Tibbi Profilaktika Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2002-2004 Tibb qardaşı (feldşer) Mərkəzi Hərbi Klinik Hospital,Müştərək travmalar şöbəsi Bakı
2003-2004 Həkim intern Akademik M.Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası Mərkəzi Laboratoriya Bakı
2008-2014 Baş laborant Azərbaycan Tibb Universiteti,Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası Bakı
2011-2013 Həkim laborant Tədris Teapevtik Klinika,Klinik Diaqnostik Laboratoriya Bakı
2013-2014 Laboratoriya müdiri Tədris Teapevtik Klinika,Klinik Diaqnostik Laboratoriya Bakı
2014-indiyə qədər Laboratoriya müdiri Tədris Cərrahiyə Klinikası,Klinik Diaqnostik Laboratoriya Bakı
2014-indiyə qədər Assistent Azərbaycan Tibb Universiteti,Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
27.09-01.10.2016 Ulsulararası katılımlı Kongre ve Lab Expo Trabzon/Türkiyə
17-20 Mart,2016 XIII Ulusal Viral Hepatit Kongresi Antalya/Türkiyə
25–28 Aprel 2015 25th ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious ) Diseases Copenhagen, Danimarka
30.09-03.10 2015 The 7th Eurasia Congress of Infectious Diseases Tbilisi/Gürcüstan
06-10 May 2015 30-cu ANKEM Kongresi Girne-K.K.T.C
sentyabr 2012 Erciyes Universitesi Tibb Fakultəsi, Parazitologiya kafedrası Kayseri/ Türkiyə
Fevral - mart 2011 Ondokuz Mayis Universiteti Tibb Fakultəsi, Biokimya, Mikrobiologiya və Klinik Mikrobiologiya Kafedraları Samsun/ Türkiyə
İyun-iyul 2008 Türkiyə Cümhuriyyəti,Çorum Devlet Hastanesi, Biokimya laboratuvarı Çorum/ Türkiyə
İyul 2008 Erciyes Universiteti, Erciyes Tibb Fakultəsi, Mikrobiologiya və İmmunologiya Kafedrası Kayseri/ Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Klinik Laborator Diaqnostika Dərs vəsaiti R.B.Bayramlı, Y.V.Hacıyev Təbib nəşriyyatı, Bakı 2017 360 səhifə
1. Microorganisms Isolated from Various Clinical Samples of Intensive Care Unit Patients and Their Antibiotic Susceptibility R.B.Bayramlı, F.O.Bagırova, Y.V.Hacıyev 14-th World Sterilization Congress and 8-th National Sterilization Disinfection Congress of Turkey
Azerbaycan Tıp Universitesi hastanesinin laboratuvarında izole edilmiş ender rastlanan etken mikroorganizmalar: Kocuria Kristinae ve Kocuria Rosea R.B.Bayramlı İ.Z.Nuri Y.V.Hacıyev 27.Ankem (Antibiotik ve kemoterapi) kongresi
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiotiklere duyarlılıkları R.Bayramlı, F.Baghırova, Y.Hacıyev 30-cu ANKEM Kongresi
Prevalence of İnterstinal Parasites in Patients Applied to Clinics of Azerbaijan Medical University Y.Hacıyev,B.Məmmedova,L.Rahimli, N.Mamyayeva The 7 th EURASIA congress of infectious diseases
Prevalence of hepatitis B,C and HIV infections in patients applied to clinics of Azerbaijan Medical University Y.Haciyev, R.Bayramli, S.Cavadov The 7 th EURASIA congress of infectious diseases
Association of Hepatitis C virus genotype with viral load and ALT levels R.Bayramli, Y.Haciyev, S.Cavadov, U.Mammadova XIII Ulusal Viral Hepatit Kongresi
Genotype distribution of hepatitis C virus in patients applied to clinics of Azerbaijan R.Bayramli, Y.Haciyev XIII Ulusal Viral Hepatit Kongresi
Medical University F.Bagirova
Qurum
AVROPA KLİNİK MİKROBİOLOQLAR VƏ İNFEKSİYON XƏSTƏLİKLƏR CƏMİYYƏTİ (ESCMID)
VİRAL HEPATİT SAVAŞIM DERNEGİ, Türkiye
AZƏRBAYCAN MİKROBİOLOQLAR VƏ İMMUNOLOQLAR İÇTİMAİ BİRLİYİ
KLİNİK BİOKİMYA UZMANLARI DERNEGİ, Türkiye