Bizim həkimlər

Assistent Rafiq İbrahimov

Assistent Rafiq İbrahimov

İxtisas: Üz-çənə cərrahı
Vəzifə: Assistent
Şöbə: Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1998-2003 Stomatoloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
2003-2005 Klinik ordinatura Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
2006-2009 Aspirantura Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2001-2003 Orta tibb işçisi 1 sayli Şəhər Kliniki Xəstəxanası Bakı
2009-2010 Assistent ATU,Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası Bakı
2010-h/h Assistent, KafedraTEC-nin rəhbəri ATU,Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2007 Training course of Implantology, Italian Implantology Academy Bakı
2007 Dental implantation and bone augmentation İstanbul/Türkiyə
2007 Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği İmplantoloji Çalışma Grubu, Alman İmplantoloji Derneği, Alman Oral Cerrahi Derneği, Dentsply Friadent 7 Ortak Kongresi İstanbul/Türkiyə
2007 MIS Dental Implants Seminar Bakı
2007 II International Caspian Conference of Oral Implantologists, Baku, Azerbaijan Bakı
2007 Concept, indication and handling of the Friadent implant system Frankfurt/Almaniya
2007 IX International Stomatological Congress Bakı
2007 7-th Germany implantology association Congress İstanbul/Türkiyə
2008 XI International Eurasian Congress of Surgery and Gastroenterology Bakı
2008 Türkiye-Azerbaycan I Plastik Cerrahi Günleri Bakı
2008 4-th İSOMS (İranian) İnternational Congress Tehran/İran
2009 14-th Congress of Balkan Stomatological Society Varna/Bolqariya
2012 Dental İmplantoloji ve Kliniki Uyğunlama Bakı
2012 4-th Annual İnternational Symposium of Advanced Protocols in Oral İmplantoloji Antalya/Türkiyə
2012 The Straumann Dental Implant System, advanced course Bazel/İsveçrə
2013 Implantology with the AXIOM system Sallançes/Fransa
2013 Oral Presentation in 21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery Barselona/İspaniya
2013 Esthetics in implantology. How to provide long term stability Bakı
2013 İTİ Baku Eğitim Toplantısı Bakı
2013 AOCMF Principles Course Bakı
2013 “Diş əti resessiyalarının aradan qaldırılmasında Mukograftın tədbiqi” Bakı
2014 Orthognatic Surgery Bakı
2014 Indirect and Direct adhesive bridges for single tooth replacement Bakı
2014 Regional Səhiyyənin Təşkili və İdarə edilməsi. Kobe,Osaka,Tokusima/Yaponiya
2015 Botiss Academy, Bone and tissue days symposium Bakı
2016 K3Pro Konus Dental İmplants Bakı
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Непосредственное хирургическое лечение перелома альвеолярной дуги при дентальной имплантации с одномоментной инсталляцией имплантата:описание случая Ibrahimov R.E., Babayev T.A., Farajov E.H. Cərrahiyyə, 2006, №4, s.75-78.
Местная антимикробная подготовка постэкстракционной лунки зуба к немедленной дентальной имплантации при наличии периапикальной/ периодонтальной инфекции. Ibrahimov R.E., Babayev T.A., Farajov E.H., Aliquliyev V.G. Görkəmli dövlət və elm xadimi, professor Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin anadan olmasının 110-illiyinə həsr olunmuş elmi komfransın materialları, Bakı: 2007, s.220-222.
Оценка эффективности ортогнатической хирургии на фаригиальные воздушные пути. Ibrahimov R.E., Suleyman H., Akcam M.O., Gökalp H., Farajov E.H. Əməkdar elm xadimi, professor Həsən Musa öğlu İsazadənin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2007, s.155-156.
Использование обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) в дентальной имплантологии. Ibrahimov R.E. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XII respublika elmi konfransının materialları.Bakı, 2008, s.66.
Approach to immediate implant placement into infected tooth socket. Ibrahimov R.E., Babayev T.A., Farajov E.H. 4-th International Congress Iranian Society of Oral and Maxillofacial Surgeons, Tehran, Iran, 2008, p.124.
Qurum
AOCMF (Academy of Osteointegration Crania Maxillo Facial)
EACMFS (European Academy of Cranio Maxillo Facial Surgery)