Bizim həkimlər

Assistent Akif Quliyev

Assistent Akif Quliyev

İxtisas: Üz-çənə cərrahı
Vəzifə: Assistent
Şöbə: Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1983-1988 Stomatoloq Kemerovo Dövlət Tibb İnstitutu Kemerova/Rusiya
1988-1990 Klinik ordinatura Kemerovo Dövlət Tibb İnstitutu Kemerova/Rusiya
Müddət Vəzifə Adı Yer
1988-1990 Klinik ordinatura Kemerovo Dövlət Tibb İnstitutu Kemerova/Rusiya
1991-h/h Assistent ATU,Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası Bakı
2007 Tədris hissə müdiri ATU,Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2005 İmplantoloqların Birinci Beynəlxalq Xəzər Konfransı. Bakı
2006 The InternasionalResearc@Development Institute of Alpha Bio Sertifikat. Has attended the course on osteointeqrrasion implants modality for oral&maxillofacialsatisfaktorily completed examination in oralimplantology. Bakı
2007 İmplantoloqların II Beynəlxalq Xəzər Konfransı Bakı
2008 Türkiyə -Azərbaycan I. Plastik Cerrahi Günleri Bakı
2008 Conference ROOT REPLIKA @ EASY GRAFT- the use of modern osteotropikmaterils in stomatology Bakı
2008 Seminar of ASTRA TECH DENTAL IMPLANTS. Bakı
2009 IMTEK IMPLANTOLOYI INTENSIVE COURSE Bakı
2009 İmplantoloqların III Beynəlxalq Xəzər Konfransı Bakı
2009 Prof. L.M.Məmmədovun 90 illik yübileyinə həsr olunmuş elmi praktik konfrans. Bakı
2009 İmplantoloqların IV Beynəlxalq Xəzər Konfransı Bakı
2010 ATU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans Bakı
2010 16-th INTERNASIONAL DENTAL CONFERENSE Bakı
2011 Straumann Dental İmplant Sistemi tanıtım seminarı. Bakı
2011 BONE AUGMENTASİON kursu. Bakı
2012 Straumann-Batı Dental egitim toplantısı Bakı
2012 ”APPLİCATİON OF SWISS STAR IMPLANTS” SİSKON. Bakı
2013 Course Participiant Certifikate. AOCMF Principles Course . Bakı
2013 « Путь к успеху в непрямой реставрации» Авторский курс обучения NazariMykhaylyuk . Bakı
2013 Reforms in medical education. Conferense of empusproject. Mureena Bakı
2013 Advanced seminar in implant dentstry. Hayfa/İsrail
2014 Composite VS Ceramics. Seminar. 15 Bakı
2014 International Team Implantoloji. Simpozium. Cenevrə/İsveçrə
2014 ACBID. Üz-çənə cərrahlarının qurultayı. Antalya/Türkiyə
2014 MIS Azerbaican Simpozium. Bakı
2014 İTİ section Turkey& Azerbaijan. Antalya/Türkiyə
2015 Clinical Anatomy and Advanced Implant Surgery Human Cadaver Course. Vyana/Avstriya
2015 “Bone and tissue days” simpoziumu Bakı
2015 İmplantoloqların IV Xəzər Konfransı Bakı
2015 İTİ section Turkey& Azerbaijan. Antalya/Türkiyə
2016 MİS GLOBAL KONFERENSE Barselona/İspaniya
2016 2-nd MİS Azərbaycan simpoziumu Bakı
2016 “Bone and tissue days” simpoziumu Bakı
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Almacıq-orbitalkompleksi zədələnmələrinin müalicəvi spektrləri. Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, ə.e.x. professor Zülfüqar M. Məmmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi səh. 155-156. Şuşa nəşriyyatı. Bakı-2003
Onkostomatoloji patologiyaların retrospektiv təhlili. Sağlamlıq” jurnalı, səh. 53. Bakı-2003.
Çənə sümüyü defektinin sümük plastikası. Prof.N.L.Əfəndiyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları. Bakı 2004
“Alt çənənin sümük plastikası zamanı fraqmentlərin fiksasiyası üçün qurğu” ixtira kimi təqdim edilmişdir. İlkin ekspertizanın müsbət nəticəsi haqqında bildiriş alınıb. İddia sənədi –a 2004 0110
Üz-çənə nahiyəsinin travmatik zədələnmələri. Metodik işləmə. Bakı-2004.
“Qalça sümüyü darağından yeni formada autotransplantatin götürülməsi” Səmərələşdirici təklif. №463. 27.09.2004.
Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi fənni üzrə tədris proqramı. ATU-nun mətbəəsində çap edilmişdir Bakı-2006.
“İkincili adentiyalı çənə sümüyü defektinin plastikası zamanı immobilizasiya üsulu” Prof. L.M.Məmmədovun 90 illik yübileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı-2009.
“Artrozların patogenetik müalicəsi” ATU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı 2010.
“Çənə sümüyü defektinin plastikası” Prof. Əziz Əliyevin 115 illik yübileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 2011
“Elimination of deformation of the upper lip and nos cheiloplasty” ACBİD qurultayının materialları. poster səh.54 Antalya Türkiyə 2014
«Определение уровня знаний студентов по предмету хирургия полости рта и челюстно-лицевой области и корректирование метода преподавания на основе внедрения тестов» Конференция посвященная учебному процессу в медицинских ВУЗах. Россия. Махачкала 05.2016
Qurum