Bizim həkimlər

T.E.D/Professor Sürəddin Zeynalov

T.E.D/Professor Sürəddin Zeynalov

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Professor
Şöbə: Transplantologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1975-1981 Həkim - cərrah Azərbaycan Tibb İnstitutu Bakı, Nəsimi Səməd Vurğun 167
1989-1992 Aspirantura Moskva Tibbi – Stomatologiya İnstitutu, cərrahi xəstəliklər kafedrası Moskva
1992-1996 Doktorantura Moskva Tibbi – Stomatologiya İnstitutu, cərrahi xəstəliklər kafedrası Moskva
Müddət Vəzifə Adı Yer
1994-1996 Assistent ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
1996-2012 Dosent ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2012- Professor ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrasi Bakı
Müddət Adı Yer
2010 Laparoskopik cərrahlıq Moskva, Rusiya
2012 Laparoskopik cərrahlıq Ankara, Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
"Ферментативный перитонит при остром панкреатите (диагностика и лечение)" Tibb Elmləri Namizədi, Rusiya Federasiyası Nazirlər kabineti ya-nında AAK, Dip: KA № 024564 31.10.1990 Moskva -----
«Дистанционное тепловидение в комплексной диагностике острых хирургических заболеваний орга-нов брюшной полости» Tibb Elmləri Doktoru, Rusiya Federasiyası Nazirlər kabineti ya-nında AAK, Dip.: ДК № 006218, Moskva Azərbaycan Prezidenti yaninda AAK ED No 01043 13.06.2008 (pr.. № 11-R) -----
Трудности диаг­ностики и вы­бора хирургической тактики при соче-танных закрытых трав­мах груди и живота Зейналов С.М., Султанов Г.А., Мамедов К.М., Рустам А.М. Эндоскопическая хи­рур­гия. 2007. № 2. -s. 34-6
Kəskin appendisitin diaqnostikası və müalicəsində laparoskopiya Zeynalov S.M., Bayramov N.Y., Salahova S.Ş., Rüstəm Ə.M., Qədirova A.S. Cərrahiyyə. 2008. №1. -s. 63-8
Laparoscopic versus open appen-dectomies for simple and difficult cases. Bayramov N.Y., Zeynalov S.M., Salahova S.Sh. International Journal of Science Commerce and humanities. 2013. Vol. 1. No 2. –p. 107-111
Qadınlarda öd daşı xəstəliyinin və kiçik çanaq üzvlərinin cərrahi xəstə-liklərinin müalicəsində simultan cərrahi əməliyyatlar. Zeynalov S.M., Bayramov N.Y., Rustam A.M., Bayramova T.E. Azərbaycan mama-ginekoloqlarının IV qu-rultayının məqalələr toplusu. Bakı. 2014. –c.302-312
Laparoscopic versus open appen-dectomies for simple and difficult cases. Bayramov N.Y., Zeynalov N.A., Zeynalov S.M., Salahova S.Sh. İnternational Journal of Science Commerce and Humanities 2013: 1: 2: 107-1.
Həzm traktının yuxarı hissəsinin yad cismilərinin endoskopik diaqnos-tikası və çıxarılması Xıdırova N.M., Zeynalov S.M., Əhmədov Ə.M. “Sağlamlıq” № 3. s. 53-55. Bakı 2016.
Qurum
Azərbaycan Cərrahlar cəmiyyəti (ACC)
Azərbaycan cərrah və qastroenteroloqlar Assosiasiyası (ACQA)
Rusiya endoskopik cərrahlar Assosiasiyası (АЭХРФ)
Türkiyə endoskopik cərrahlar Dərnəyi (TECD)
ATU-nun Cərrahiyyə üzrə Problem Komissiyası